Koftas Cig Oen Cymru gyda saws ciwcymbrMethod

 1. Gwnewch y koftas drwy roi'r cynhwysion i gyd (heblaw am y rhosmari) mewn powlen a sicrhewch fod y sbeisys wedi'u cymysgu'n dda drwy'r briwgig. Tynnwch y dail o'r sbrigynnau o rosmari (gan adael ychydig ar y blaenau i addurno).
 2. Rhannwch y cymysgedd yn 4 a'i siapio o amgylch y sgiwerau rhosmari i ffurfio siâp cebab. Gadewch hwy yn yr oergell am 30 munud cyn eu coginio.
 3. I wneud y dip, sleisiwch y ciwcymbr yn denau, rhowch ychydig o halen arno a'i adael mewn colandr am 10 munud. Sychwch y ciwcymbr a'i gymysgu gyda'r mintys, y paprica a'r iogwrt.
 4. Golosgwch y koftas am 5-6 munud nes eu bod wedi'u coginio drwyddynt, gan eu troi yn achlysurol.
 5. Gweinwch y koftas tra'u bod yn boeth gyda phot o'r dip ar yr ochr.

Recipe Information

Serves 4
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 500g o Friwgig Cig Oen Cymru
 • 1 llwy de o hadau coriander, wedi'u malu
 • 1 llwy de o hadau cwmin, wedi'u malu
 • 2 tsili wedi'u sychu, a'u mygu yn ddelfrydol
 • 10g o fintys, wedi'i dorri
 • 10g o goriander, wedi'i dorri
 • 4 sbrigyn o rosmari, mawr
 • Halen y môr
 • 1 ciwcymbr, heb yr hadau ac wedi'i blicio
 • 200g o iogwrt naturiol
 • Halen
 • 10g o fintys, wedi'i dorri yn stribedi julienne
 • 1 pinsiad o baprica mwg

Gwybodaeth am faeth