Rag Cig Oen Cymru gyda Chrwst Mwstard a PherlysiauMethod

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i 200C. I baratoi'r crwst, rhowch y bara mewn prosesydd bwyd a'i friwsioni. Ychwanegwch y croen lemwn a'r perlysiau.
 2. I baratoi'r cig oen, rhiciwch y braster ar y rag. Cynheswch y badell nes mae'n boeth ac ychwanegwch yr olew. Ysgeintiwch y pupur du dros y rag a'i ffrio nes ei fod wedi brownio ar bob ochr.
 3. Tynnwch o'r badell yna taenwch y mwstard dros y braster ar y cig oen, ysgeintiwch y gymysgedd friwsionllyd a'r halen môr drosto a'i wasgu'n ysgafn fel bod y briwsion yn glynu yn y mwstard.
 4. Rhowch ar hambwrdd pobi a choginiwch am 20-25 munud os ydych chi'n hoffi'ch cig oen yn gymedrol/eithaf pinc, neu 30-35 munud os ydych chi am ei goginio'n dda.
 5. Gadewch iddo sefyll am 5-10 munud cyn torri'n gytledi unigol.

Recipe Information

Serves
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • Rag Cig Oen Cymru (esgyrn wedi'u twtio)
 • Pupur du a halen môr
 • Olew
 • 1½ llwy fwrdd o fwstard Dijon

Ar gyfer y crwst:

 • 1 tafell drwchus o fara - wedi'i briwsioni
 • 1 llwy fwrdd o rosmari ffres wedi'i dorri
 • 1 llwy fwrdd o deim ffres
 • Croen 1 lemwn wedi'i gratio

Gwybodaeth am faeth