Pryd Tro-ffrio Cig Eidion Cymru a Brocoli

Rhannwch y dudalen hon

Thursday 14th May 2020

Bydd Angen

600g stêcs ffolen Cig Eidion Cymru heb lawer o fraster

150g brocoli tenau, wedi ei sleisio’n denau

1 winwnsyn coch mawr, wedi ei sleisio’n denau

1 llwy de powdr pum sbeis Tsienïaidd

20ml saws soi golau

2 llwy de saws wystrys (neu gellir defnyddio llond llwy bwdin o saws Worcestershire yn lle)

15g darn o sinsir ffres, wedi ei blicio a’i sleisio’n denau

1 ewin garlleg mawr, wedi ei sleisio’n denau

20g purée tomato

Sudd 1 lemon

50ml sieri neu win gwyn (neu gellir defnyddio 25ml finegr gwin gwyn yn lle)

30ml olew hadau rêp – ac ychydig mwy i ffrio’r stêcs, tua llond llwy de.

Dull

Ffrio’r winwnsyn coch, garlleg a sinsir mewn wok am ychydig funudau

Ychwanegu’r pum sbeis Tsienïaidd, saws soi, saws wystrys, purée tomato, sudd lemon a gwin (neu sieri)

Coginio am funud, cyn trosglwyddo’r gymysgedd i fowlen

Rhoi’r brocoli mewn powlen, ei orchuddio â dŵr berw a’i adael am 10 munud

Twymo gweddill yr olew hadau rêp mewn wok

Coginio’r stêcs ffolen sydd wedi eu sleisio’n denau mewn olew poeth yn y wok am 6 - 7 munud tan eu bod wedi brownio

Draenio’r brocoli

Ei ychwanegu i’r wok ynghyd â’r gymysgedd winwnsyn coch

Twymo’r gymysgedd yn ysgafn am ychydig funudau tan ei bod wedi twymo

Gweini’r cyfan gyda reis neu nwdls.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 4
Amser Coginio

Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.