Pizza Cig Oen Cymru a Phesto gyda Ffeta

Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 31st July 2019

Bydd Angen

225g o stecen coes Cig Oen Cymru heb esgyrn (1 stecen fawr neu 2 stecen fach)

Toes pizza, digon i 1 pizza

Sesnin:

100g o besto gwyrdd isel mewn braster

1 planhigyn wy wedi'i dorri ar ei hyd

2 gorbwmpen wedi'u torri ar eu hyd

1 llwy fwrdd o olew

150g o gaws ffeta, wedi'i friwsioni

Llond dwrn o ddail berwr

Hadau 1 pomgranad

Dresin:

1 lemwn, y sudd a'r croen

50ml o olew olewydd coeth iawn

1 ewin garlleg wedi'i falu

Pupur a halen

Dull

  1. Cynheswch y popty i 210°c / Marc Nwy 7.
  2. Irwch hambwrdd pobi yn ysgafn, neu defnyddiwch bapur pobi.
  3. Ysgeintiwch flawd dros eich man gweithio a rholiwch y toes i greu siâp cymharol grwn a thenau, cyn ei roi ar yr hambwrdd. Gadewch iddo gymryd ei siâp am rai munudau.
  4. Rhowch olew ar eich gradell neu eich padell ffrio, ac ewch ati i olosgi tafelli'r corbwmpenni a'r planhigyn wy yn ysgafn ar wres uchel, gan eu coginio am rai munudau'n unig.
  5. Taenwch y pesto dros y toes. Rhowch dafelli'r corbwmpenni a'r planhigyn wy ar ei ben, gan frwsio'r llysiau ac ymylon y pizza yn ysgafn ag olew.
  6. Rhowch y pizza yn y popty a'i goginio am 15 - 20 munud tan y bydd y gwaelod yn gras.
  7. Tra bydd y pizza yn y popty, coginiwch y stecen gig oen. Rhowch ychydig o olew mewn padell boeth a ffriwch y stecen am 4 - 5 munud ar bob ochr, cyn ei blasuso a'i rhoi i'r naill ochr.
  8. Paratowch y dresin trwy gyfuno'r holl gynhwysion a'u rhoi mewn jwg neu bowlen fechan.
  9. Pan fydd y pizza yn barod, rhowch ychydig o’r caws ffeta wedi'i friwsioni, hadau'r pomagranad, y dail berwr, a’r stecen gig oen wedi'i thorri'n denau ar ei ben.
  10. Gweinwch y pizza gyda'r dresin lemwn.

Cyngor:

Er mwyn arbed amser, rydym wedi defnyddio toes pizza parod wedi'i oeri ar gyfer y rysáit hon, ond gallwch chi baratoi eich toes eich hun, neu ychwanegu dŵr at gymysgedd toes a dilyn y cyfarwyddiadau ar y pecyn.

Rydym wedi defnyddio darnau o stecen coes cig oen wedi'i choginio ar gyfer ein pizza, ond gallech chi ddefnyddio darnau dros ben o gig oen rhost, os byddai'n well gennych.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 6
Calorïau 413 kcals
Amser Coginio

Gwybodaeth am faeth

Caloriau 413kcal

Egni 1730kj

Braster 21g

Braster Dirlawn 6g

Carbohydradau 38g

Siwgwr 4g

Protein 19.5g

Feibr 4.5g


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.
Gweithgareddau hwyliog i gadw'r plant yn brysur a dysgu am fywyd ar fferm Gymreig!
Ers canrifoedd, mae ffermwyr da byw Cymru wedi chwarae rhan allweddol wrth greu a chynnal y tirweddau gwledig anhygoel o brydferth sydd mor agos at ein calonnau.
Er gwaethaf straeon gan y cyfryngau i’r gwrthwyneb, mae’n wir mai Cymru yw un o lefydd mwyaf cynaliadwy’r byd i gynhyrchu cig coch o safon uchel sy’n cael ei fagu’n foesol.