Pizza Cig Oen Cymru a Phesto gyda FfetaMethod

 1. Cynheswch y popty i 210°c / Marc Nwy 7.
 2. Irwch hambwrdd pobi yn ysgafn, neu defnyddiwch bapur pobi.
 3. Ysgeintiwch flawd dros eich man gweithio a rholiwch y toes i greu siâp cymharol grwn a thenau, cyn ei roi ar yr hambwrdd. Gadewch iddo gymryd ei siâp am rai munudau.
 4. Rhowch olew ar eich gradell neu eich padell ffrio, ac ewch ati i olosgi tafelli'r corbwmpenni a'r planhigyn wy yn ysgafn ar wres uchel, gan eu coginio am rai munudau'n unig.
 5. Taenwch y pesto dros y toes. Rhowch dafelli'r corbwmpenni a'r planhigyn wy ar ei ben, gan frwsio'r llysiau ac ymylon y pizza yn ysgafn ag olew.
 6. Rhowch y pizza yn y popty a'i goginio am 15 - 20 munud tan y bydd y gwaelod yn gras.
 7. Tra bydd y pizza yn y popty, coginiwch y stecen gig oen. Rhowch ychydig o olew mewn padell boeth a ffriwch y stecen am 4 - 5 munud ar bob ochr, cyn ei blasuso a'i rhoi i'r naill ochr.
 8. Paratowch y dresin trwy gyfuno'r holl gynhwysion a'u rhoi mewn jwg neu bowlen fechan.
 9. Pan fydd y pizza yn barod, rhowch ychydig o’r caws ffeta wedi'i friwsioni, hadau'r pomagranad, y dail berwr, a’r stecen gig oen wedi'i thorri'n denau ar ei ben.
 10. Gweinwch y pizza gyda'r dresin lemwn.

Cyngor:

Er mwyn arbed amser, rydym wedi defnyddio toes pizza parod wedi'i oeri ar gyfer y rysáit hon, ond gallwch chi baratoi eich toes eich hun, neu ychwanegu dŵr at gymysgedd toes a dilyn y cyfarwyddiadau ar y pecyn.

Rydym wedi defnyddio darnau o stecen coes cig oen wedi'i choginio ar gyfer ein pizza, ond gallech chi ddefnyddio darnau dros ben o gig oen rhost, os byddai'n well gennych.

Recipe Information

Serves 6
Calories 413 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

225g o stecen coes Cig Oen Cymru heb esgyrn (1 stecen fawr neu 2 stecen fach)

Toes pizza, digon i 1 pizza

Sesnin

 • 100g o besto gwyrdd
 • 1 planhigyn wy wedi'i dorri ar ei hyd
 • 2 gorbwmpen wedi'u torri ar eu hyd
 • 1 llwy fwrdd o olew
 • 150g o gaws ffeta, wedi'i friwsioni
 • Llond dwrn o ddail berwr
 • Hadau 1 pomgranad

Dresin

 • 1 lemwn, y sudd a'r croen
 • 150ml o olew olewydd coeth iawn
 • 1 ewin garlleg wedi'i falu
 • Pupur a halen

Gwybodaeth am faeth

 • Caloriau 413kcal
 • Egni 1730kj
 • Braster 21g
 • Braster Dirlawn 6g
 • Carbohydradau 38g
 • Siwgwr 4g
 • Protein 19.5g
 • Feibr 4.5g