Pitta Cig Oen Cymru a tzatziki

 • Amser paratoi 10 mun
 • Amser coginio 15 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 600g stêcs coes Cig Oen Cymru PGI heb asgwrn, wedi ei dorri’n giwbiau.
 • 2 llwy fwrdd saws soia golau
 • Sudd 1 oren canolig
 • Sudd 1 leim
 • ½ llwy de haenau tsili coch
 • ½ llwy de cwmin mâl
 • ½ llwy de powdr garlleg
 • ½ llwy de sinsir mâl
 • ½ llwy de pupur du mâl

Ar gyfer y tzatziki:

 • 120g iogwrt Groegaidd â llai o fraster
 • 1/3 ciwcymbr, wedi ei haneru, ei sleisio, a thynnu’r hadau allan
 • 1 llwy de mintys wedi sychu

I weini:

 • 4 bara pitta
 • 1 letysen ‘little gem’ wedi ei thorri’n fân
 • 1 winwnsyn coch, wedi ei blicio a’i sleisio’n denau
 • 1 lemon, wedi ei dorri’n hanner

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 2058 KJ
 • Calorïau: 489 kcals
 • Braster: 14 g
 • Sy’n dirlenwi: 5.9 g
 • Halen: 2.1 g
 • Protein: 41 g
 • Ffeibr: 3.1 g
 • Carbohydradau: 48 g
 • Sy’n siwgro: 9.3 g

Dull

 1. Rhoi’r cig oen mewn powlen fawr ac ychwanegu’r saws soia, sudd oren a leim.
 2. Rhoi’r sbeisys drosto a chymysgu’n dda. Ei orchuddio a’i fwydo am 10 munud, neu’n hirach yn yr oergell, os yw amser yn caniatáu.
 3. Gosod y ciwbiau o gig oen ar 4 sgiwer metal neu bren (ar ôl eu socian mewn dŵr am 20 munud).
 4. Coginio ar gril canolig neu ar farbeciw, a’u troi o dro i dro, am 15 munud, neu tan fo suddion y cig yn glir,
 5. Yn y cyfamser, paratoi’r tzatziki – cymysgu’r iogwrt, ciwcymbr a mintys mewn powlen ganolig.
 6. Twymo’r pittas, eu hanneru a rhannu’r letysen a’r winwnsyn coch rhyngddyn nhw. Gosod y cig oen ar y top, gwasgu’r sudd lemon drostyn nhw a’u gweini gyda’r tzatziki.
Share This