Risolau Cig Eidion PoethMethod

 1. Gosodwch yr holl gynhwysion gyda'i gilydd mewn bowlen fawr. Cymysgwch yn drwyadl a gwnewch siapiau selsig bach. Gosodwch ar badell gril a choginiwch o dan gril a rag poethwyd neu farbiciw am oddeutu 12 munud tan iddynt gael eu coginio'n drwyadl.
 2. Gwnewch y sos coch barbeciw sawrus wrth roi yr garlleg, sôs coch, sôs Sir Caerwrangon, mwstard a tomato gyda'i gilydd mewn padell, a'u berwi.
 3. Gweinwch y risolau gyda sôs coch barbiciw sawrus a darnau o dost bara pitta.

Recipe Information

Serves 4
Calories 56 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1 pwys) briwgig cig eidion coch
 • 30ml (2 llwy fawr) o sôs coch
 • 15ml (1 llwy fawr) capryn wedi torri
 • 15ml (1 llwy fawr) mwstard
 • Sesnin

Sôs coch barbiciw sawrus:

 • 1 ewin garlleg wedi'i falu'n mân
 • 75ml (5 llwy fawr) o sôs coch
 • 15ml (1 llwy fawr) sôs Sir Caerwrangon
 • 5ml (1 llwy de) mwstard
 • 1 tomato, wedi ‘i dorri'n fân

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 56 kcal
 • Egni 238 kj
 • Braster 1.5 g
 • Braster Dirlawn 0.5 g
 • Halen 0.8g
 • Haearn 1.03mg
 • 5-y-dydd