Salad Gaeaf Cig Eidion Cymru PGI

Rhannwch y dudalen hon

Friday 9th November 2018

Bydd Angen

400g o stêcs crwper Cig Eidion Cymru PGI

100g o quinoa, wedi’i goginio

160g o frocoli

2 oren

100g o sbigoglys

40g o gnau cyll wedi’u gwynnu

1 llwy fwrdd o fêl

2 llwy fwrdd o olew olewydd

Halen a phupur i roi blas

Dull

Rhowch sudd 1 oren mewn powlen a’i gymysgu â’r mêl, olew olewydd a’r halen a phupur. Defnyddiwch hanner y gymysgedd i farinadu’r stêc Cig Eidion Cymru, a chadwch yr ail hanner ar gyfer y quinoa.

Stemiwch y brocoli’n ysgafn a chymysgwch mewn powlen gyda’r quinoa, gweddill y marinâd, a dail sbigoglys. Yn y cyfamser, tostiwch y cnau cyll yn y badell am ychydig o funudau cyn eu torri'n fân.

Rwbiwch halen a phupur i ddwy ochr y stêc Cig Eidion Cymru a’i goginio mewn padell ffrio gynnes ac ychydig o olew. Coginiwch at eich dant cyn tynnu o’r badell a’i adael i orffwys am ychydig o funudau wedyn torrwch i ddarnau hir.

Piliwch a sleisiwch yr oren a’i weini dros y salad. I orffen creu’r salad, ychwanegwch y stêc Cig Eidion Cymru a’r cnau cyll, a gweini popeth yn gynnes.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 4

Chwiliwch am ryseitiau perthnasol


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.