Enchiladas Cig Eidion Cymru PGIMethod

Cynheswch yr olew mewn padell ffrio dros wres canolog, cyn ychwanegu’r winwns ac yna’r garlleg, a’u coginio tan y byddan nhw’n feddal. Ychwanegwch y briwgig o Gig Eidion Cymru a’i droi yn y badell tan y bydd wedi brownio i gyd. Yna ychwanegwch weddill y cynhwysion (o’r saws Worcester i’r halen a phupur). Trowch y gwres yn is a gadael popeth i fudferwi am rhyw 25 munud tan y bydd y saws wedi tewychu.

Leiniwch ddysgl sy’n addas i’r ffwrn gyda phapur gwrthsaim. Gwasgarwch lond dwrn o’r caws ym mhob tortilla a rhoi’r cymysgedd Cig Eidion Cymru ar ben y caws. Plygwch bob tortilla i greu pecyn a’u rhoi yn y ddysgl i fynd i’r ffwrn. Gadewch fymryn o’r saws ar ôl i’w daenu dros y tortillas cyn rhoi gweddill y caws wedi’i gratio ar eu pen.

Pobwch yn y ffwrn am 20 munud ar 180C/nwy rhif 4. Gwasgarwch y sibols dros y cyfan, cyn gweini’r tortillas â salad gwyrdd.

Recipe Information

Serves 4
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

500g o friwgig Cig Eidion Cymru PGI

1 winwnsyn mawr, wedi’i dorri’n fân

4 ewin o garlleg, wedi’u torri’n fân

1 llwy fwrdd o saws Worcester

1 x tun 400g o domatos cyfan

2 llwy de o berlysiau cymysg

1 llwy de o gwmin

1-2 llwy de o bowdr tsili (dewiswch chi faint)

1 llwy de o baprica

1 llwy fwrdd o biwrî tomato

Halen a phupur i roi blas

Olew i ffrio

4 tortilla mawr - gwenith cyflawn

100g o gaws cheddar Cymreig wedi’i gratio

2 sibolsyn, wedi’u torri’n fân


Gwybodaeth am faeth