Enchiladas Cig Eidion Cymru PGI

Rhannwch y dudalen hon

Friday 9th November 2018

Bydd Angen

500g o friwgig Cig Eidion Cymru PGI

1 winwnsyn mawr, wedi’i dorri’n fân

4 ewin o garlleg, wedi’u torri’n fân

1 llwy fwrdd o saws Worcester

1 x tun 400g o domatos cyfan

2 llwy de o berlysiau cymysg

1 llwy de o gwmin

1-2 llwy de o bowdr tsili (dewiswch chi faint)

1 llwy de o baprica

1 llwy fwrdd o biwrî tomato

Halen a phupur i roi blas

Olew i ffrio

4 tortilla mawr - gwenith cyflawn

100g o gaws cheddar Cymreig wedi’i gratio

2 sibolsyn, wedi’u torri’n fân

Dull

Cynheswch yr olew mewn padell ffrio dros wres canolog, cyn ychwanegu’r winwns ac yna’r garlleg, a’u coginio tan y byddan nhw’n feddal. Ychwanegwch y briwgig o Gig Eidion Cymru a’i droi yn y badell tan y bydd wedi brownio i gyd. Yna ychwanegwch weddill y cynhwysion (o’r saws Worcester i’r halen a phupur). Trowch y gwres yn is a gadael popeth i fudferwi am rhyw 25 munud tan y bydd y saws wedi tewychu.

Leiniwch ddysgl sy’n addas i’r ffwrn gyda phapur gwrthsaim. Gwasgarwch lond dwrn o’r caws ym mhob tortilla a rhoi’r cymysgedd Cig Eidion Cymru ar ben y caws. Plygwch bob tortilla i greu pecyn a’u rhoi yn y ddysgl i fynd i’r ffwrn. Gadewch fymryn o’r saws ar ôl i’w daenu dros y tortillas cyn rhoi gweddill y caws wedi’i gratio ar eu pen.

Pobwch yn y ffwrn am 20 munud ar 180C/nwy rhif 4. Gwasgarwch y sibols dros y cyfan, cyn gweini’r tortillas â salad gwyrdd.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 4

Chwiliwch am ryseitiau perthnasol


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.