Stecen Syrlwyn Cig Eidion CymruMethod

 1. Yn gyntaf oll, cymysgwch y garlleg, y perlysiau, yr olew, y shibwns, y paprica a’r pupur a halen yn dda – a chofiwch gadw 1 llwy fwrdd o’r gymysgedd ar gyfer nes ymlaen.
 2. Yna, ychwanegwch y stêcs at y gymysgedd, eu gorchuddio’n drylwyr, a’u gadael i fwydo yn yr oergell am ryw awr.
 3. Nesaf, taniwch y gridyll, y badell neu’r barbeciw – rhaid iddo fod yn grasboeth I goginio’r stecen berffaith.
 4. Dyma’r amseroedd coginio yn ôl trwch y cig – bydd angen ychwanegu 1-2 funud arall ar gyfer stêcs mwy trwchus. Gwaedlyd - 2 funud bob ochr Canolig - 4 munud bob ochr Coginio’n dda - 6 munud bob ochr
 5. Gan ddefnyddio’r amseroedd uchod, rhowch y stecen ar radell, dan gril poeth neu ar farbeciw wedi’i danio’n barod a choginiwch at eich dant
 6. Cymysgwch y marinâd a gadwyd o’r neilltu, a’i gyfuno â’r menyn meddal.
 7. Yn olaf, rhowch eich darn o fenyn ar y stecen a’i adael i doddi’n braf – gweinwch gyda llysiau tymhorol a thatws newydd wedi’u berwi.

Recipe Information

Serves 2
Calories 387 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 2 stecen syrlwyn Cig Eidion Cymru
 • 2 glof o arlleg, wedi’u torri
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o goriander ffres, wedi’i dorri
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o bersli ffres, wedi’i dorri
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o olew olewydd
 • Pupur a halen
 • 2 shibwnsyn, wedi’u sleisio’n fân
 • 5ml (1 llwy fwrdd) o baprica mwg
 • 25g (1 owns) o fenyn meddal

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 387 kcal
 • Egni 1603KJ
 • Braster 30.5g
 • Braster Dirlawn 10.71g
 • Halen 0.9g
 • Haearn 4.2mg
 • 5-y-dydd 0