Pastai'r Bugail â Sbeis Morocaidd

Rhannwch y dudalen hon

Monday 8th January 2018

Bydd Angen

 • 400g o datws ar gyfer berwi, wedi'u plicio a'u chwarteru
 • 200g o datws melys, wedi'u plicio a'u chwarteru
 • 50g o fenyn
 • Ychydig o laeth neu hufen
 • Halen a phupur

Cymysgedd cig:

 • 1 llwy fwrdd o olew
 • 450g o friwgig Cig Oen Cymru coch
 • 1 ewin garlleg, wedi'i wasgu
 • 1 nionyn mawr, wedi'i dorri'n fân
 • 2 foronen, wedi'u plicio a'u deisio'n fân
 • 1 llwy de o gwmin
 • 1 llwy de o bupur Jamaica
 • 1 llwy de o goriander mâl
 • 1 llwy de o sinamon mâl
 • ½ llwy de o hadau ffenigl
 • 2 lwy fwrdd o biwrî tomato
 • 1 llwy fwrdd o flawd
 • ½ peint o stoc llysiau neu gig oen (efallai y bydd angen mwy)
 • 25g o gnau pinwydd (dewisol)
 • Persli wedi'i dorri i weini (dewisol)

Dull

 1. Berwch y tatws ac, wrth iddynt ferwi, paratowch y gymysgedd cig.
 2. Mewn padell boeth, ffriwch y briwgig, y nionyn a'r garlleg nes maent wedi brownio. Ychwanegwch y sbeisys a chymysgwch yn dda cyn ychwanegu'r moron a'r blawd - coginiwch am ychydig funudau yna ychwanegwch y stoc a'r piwrî. Ychwanegwch y cnau pinwydd.
 3. Coginiwch am 20 munud yna trosglwyddwch i ddysgl bastai.
 4. Pan fydd y tatws yn feddal, draeniwch ac ychwanegwch yr halen a'r pupur, y menyn a'r llaeth. Stwnsiwch nes maent yn hufennog.
 5. Codwch y tatws â llwy ar y gymysgedd cig neu gallwch ei beipio. Coginiwch yn y popty am 15 munud arall nes mae'r tatws wedi brownio.

Gwybodaeth Rysáit


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.