Pastai Cig Oen Cymru dydd Llun

Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 13th May 2020

Bydd Angen

Pastai hynod o hawdd o fwyd dros ben dydd Sul!


Tua 300 g cig oen Cymru dros ben

100 g moron dros ben, wedi'u deisio

200 g llysiau dros ben eraill (brocoli, erfin/rwdins, tatws)

1 nionyn mawr, wedi'i dorri

100 g pys wedi'u rhewi

250 ml grefi parod

1 llwy fwrdd jeli cyrens coch

Sbrigau rhosmari, wedi'u torri'n fân

6 dalen crwst filo

25 g menyn, wedi'i doddi

1 llwy fwrdd olew

Dull

1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i 200°C.

2. Cynheswch yr olew mewn padell, ac yna ychwanegwch y nionyn a'i ffrio nes ei fod yn feddal.

3. Ychwanegwch y cig oen a'r llysiau, a'u cynhesu nes eu bod yn chwilboeth.

4. Trowch y pys, y grefi, y jeli cyrens coch a'r rhosmari i mewn i'r cymysgedd.

5. Trosglwyddwch y cynhwysion i ddysgl bopty.

6. Brwsiwch y dalennau filo yn ysgafn gyda'r menyn wedi'i doddi.

7. Gwasgwch y crwst yn ysgafn dros y cynhwysion.

8. Brwsiwch weddill y menyn dros y cyfan.


Rhowch y bastai yn y popty am 20 munud, a'i choginio nes y bydd yn frown euraidd.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 4
Amser Coginio

Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.