Parseli ffilo Cig Oen Cymru

 • Amser paratoi 30 mun
 • Amser coginio 50 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

Ar gyfer y llenwad briwgig:

 • 250g briwgig Cig Oen Cymru PGI heb lawer o fraster
 • 1 llwy fwrdd olew hadau rêp
 • 2 winwnsyn, wedi eu plicio a’u torri’n giwbiau mân
 • 2 lwy de ras el hanout neu sesnin Morocaidd
 • 4 llwy de purée tomato
 • 400g tun tomatos wedi eu torri
 • 100g couscous sych
 • 100g dail spigoglys
 • 40g syltanas
 • 100g caws ffeta, wedi ei dorri’n giwbiau 1cm
 • Halen a phupur du
 • Clwstwr bychan o bersli ffres, wedi ei dorri

 Ar gyfer y dip planhigyn wy:

 • 1 planhigyn wy canolig, wedi ei haneru
 • 1 llwy fwrdd olew hadau rêp
 • 100g iogwrt braster isel
 • Llond llaw fach o ddail mintys, wedi ei dorri’n fras

 Ar gyfer y crwst ffilo:

 • 8 dalen o grwst ffilo
 • 25g menyn, wedi ei doddi
 • Pinsiad o sinamon mâl
 • 30g haenau almwn

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 2906 KJ
 • Calorïau: 694 kcals
 • Braster: 30 g
 • Sy’n dirlenwi: 11 g
 • Halen: 1.6 g
 • Haearn: 5.4 mg
 • Sinc: 4.3 mg
 • Protein: 31 g
 • Ffeibr: 9.1 g
 • Carbohydradau: 71 g
 • Sy’n siwgro: 18 g

Dull

Ar gyfer y llenwad briwgig:

 1. Cynheswch yr olew mewn padell drom wrthlud a ffrio’r winwnsyn am ychydig funudau nes ei fod yn feddal, heb liw. Ychwanegwch y ras el hanout neu’r sesnin Morocaidd a’i goginio am funud.
 2. Ychwanegwch y cig oen a’i goginio am 5 munud nes ei fod yn frown. Ychwanegwch y purée tomato a’i goginio am funud arall. Ychwanegwch y tomatos wedi’u torri a mudferwi’r cyfan am 20 munud.
 3. Ychwanegwch y couscous, y sbigoglys a’r syltanas. Cymysgwch yn dda a thynnu oddi ar y gwres. Gorchuddiwch a gadewch i sefyll am 6 munud i ganiatáu i’r couscous chwyddo.
 4. Cymysgwch gyda fforc a phlygwch y caws ffeta i mewn. Ychwanegwch halen a phupur a’r persli.

Ar gyfer y dip planhigyn wy:

 1. Cynheswch y ffwrn i 200°C / 180°C ffan / Nwy 6.
 2. Torrwch y planhigyn wy yn ei hanner, ei sesno a diferu olew drosto. Rhowch y ddau hanner yn ôl at ei gilydd, ei lapio mewn ffoil a phobi’r planhigyn wy yn y ffwrn am 30 munud.
 3. Tynnwch y planhigyn wy allan o’r ffoil a sgwpio’r cnawd allan gyda llwy fawr. Trosglwyddwch i badell ffrio wedi ei rhagdwymo, a’i droi’n achlysurol am 5 munud nes bod y lleithder dros ben wedi anweddu.
 4. Cymysgwch y planhigyn wy mewn blendiwr gyda’r iogwrt a’r pherlysiau. Ychwanegwch halen a phupur at eich dant.

Ar gyfer y parseli:

 1. Rhowch ddalen crwst ffilo ar fwrdd torri gyda’r ochr fer agosaf atoch a’i brwshio gyda’r menyn wedi ei doddi. Gorchuddiwch y crwst sy’n weddill gyda lliain sychu llestri i’w gadw’n llaith.
 2. Rhowch 110g o lenwad ar y crwst a phlygwch drosodd gan sicrhau bod yr ymylon wedi eu selio’n dda gyda’r menyn. Ailadroddwch gyda gweddill y gymysgedd gan ddefnyddio dalen newydd o crwst ffilo ar gyfer pob parsel. Dylai fod wyth parsel gennych chi.
 3. Rhowch bob parsel ar hambwrdd pobi a brwsio’r topiau gyda’r menyn wedi ei doddi.
 4. Ysgeintiwch gyda’r sinamon mâl a’r haenau almwn
 5. Pobwch ar 180°C / 160°C ffan / Nwy 4 am 15 munud neu nes bod y crwst yn grimp ac yn euraidd. Gweinwch gyda’r dip.

Cyngor: Os na allwch chi ddod o hyd i sesnin ras el hanout, gwnewch un eich hun drwy gymysgu llond llwy de o babrica mâl, llwy de o sinsir mâl, llwy de o gwmin mâl a llwy de o edau saffron

Share This