Salad cig eidion wedi’i farineiddioMethod

 1. Cymysgwch gynhwysion y marinâd i gyd. Rhowch y cig mewn powlen. Ar ôl gorchuddio pob rhan o’r cig â’r marinad, gorchuddiwch y bowlen a’i adael i farinadu yn yr oergell am ryw awr.
 2. Twymwch y popty ymlaen llaw i Farc Nwy 4, 180ºC, 350ºF a choginiwch y stêcs am: 20 munud fesul 450g/½kg (1lb) + 20 munud – gwaedlyd 25 munud fesul 450g/½kg (1lb) + 25 munud – cymedrol 30 munud 450g/½kg (1lb) + 30 munud – trylwyr
 3. Tynnwch y cig o’r marinâd a’i roi mewn tun rhostio, a’i rostio am ryw 50 munud – neu pwyswch y cig a chyfri’r amser coginio ar sail y cyfarwyddiadau gyferbyn. Cofiwch gadw’r marinâd.
 4. Irwch y cig a’i droi drosodd o dro i dro.
 5. Tynnwch y cig o’r popty a’i adael am 5 munud cyn ei dorri (haws dweud na gwneud gan ei fod mor flasus!)
 6. Rhowch y marinâd dros ben mewn sosban fach a’i ferwi’n drylwyr.
 7. Cymysgwch gynhwysion y salad mewn powlen fawr, rhowch y tafelli cig ar ei ben, a thywallt y marinâd poeth arno i orffen.

Recipe Information

Serves 4
Calories 248 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1lb) Cig Eidion Cymru o ochr orau’r forddwyd neu o ben y ffolen

Marinâd:

 • 45ml (3 llwy fwrdd) o saws soi
 • 30ml (2 llwy fwrdd) o siwgr brown tywyll
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o saws Caerwrangon
 • 1 tsili coch, heb yr hadau ac wedi’i dorri’n fân
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o fwstard Saesnig

Salad Dwyreiniol:

 • 2 o bennau pakchoi, wedi’u torri’n fras
 • 2 o ddail Tsieineaidd, wedi’u torri’n fras
 • 6 radis, wedi’u sleisio
 • 2.5cm (modfedd) o wreiddsinsir, wedi’i bilio a’i gratio
 • 50g (2oz) o egin ffa
 • 25g (1oz) o gnau cashiw

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 248 kcal
 • Egni 1020KJ
 • Braster 7g
 • Braster Dirlawn 2
 • Halen 0.8
 • Haearn 5.3g
 • 5-y-dydd 1.5