Satay bach Cig Oen CymruMethod

 1. Ar gyfer y marinâd, rhowch yr olew olewydd, y lemwn (y sudd a’r croen) a phinsied o oregano sych mewn dysgl fawr a’u cymysgu’n dda.
 2. Ychwanegwch y darnau cig oen a’u gorchuddio’n dda â’r gymysgedd. Gorchuddiwch nhw a’u gadael I fwydo yn yr oergell am ryw 30-60 munud.
 3. Ar ôl i’r cig orffen mwydo, twymwch y gril a rhowch dau-dri darn o gig ar bob sgiwer.
 4. Nawr, rhowch y sgiwerau dan y gril a’u coginio am 10-12 munud nes eu bod wedi coginio’n drylwyr.
 5. Yn y cyfamser, ewch ati i baratoi’r dip. Rhowch y menyn pysgnau, y past Tahini, y sudd a’r croen lemwn, pinsied o bowdwr tsili, y ffacbys, y garlleg a’r olew olewydd mewn prosesydd bwyd, a chymysgu popeth yn llyfn.
 6. Gweinwch y satay ar blât, gyda’r dips hwmws a bara pitsa wedi’i grasu neu fara crystiog.

Recipe Information

Serves 10
Calories 222 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 350g (12 owns) o stêcs coes Cig Oen Cymru difraster, wedi’u torri’n giwbiau bach
 • Sgiwerau bambŵ, wedi’u gwlychu mewn dŵr oer

Ar gyfer y marinâd:

 • 30ml (2 lwy fwrdd) o olew olewydd
 • Sudd a chroen 1 lemwn
 • Pinsied o oregano sych

Dip hwmws pysgnau:

 • 30ml (2 lwy fwrdd) o bysgnau crensiog
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o bast Tahini
 • Sudd a chroen 1 lemwn
 • Pinsied o bowdwr tsili
 • Tun 400g o ffacbys
 • 1 clof o arlleg, wedi’i blicio a’i falu
 • 60ml (4 llwy fwrdd) o olew olewydd

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 222 kcal
 • Egni 921KJ
 • Braster 18g
 • Braster Dirlawn 2.4g
 • Halen 0.2g
 • Haearn 1.2mg
 • 5-y-dydd 0