Pizza Bach Cig Oen CymruMethod

 1. Twymwch y popty i farc nwy 8, 230°C, 450°F.
 2. Gwnewch y cymysgedd bara yn ôl y cyfarwyddiadau ar y pecyn. Yn y cyfamser ffriwch y brwigig cig oen coch yn sych mewn sosban, ychwanegwch y purée tomato heulgras a choginiwch nes ei fod wedi brownio.
 3. Tylinwch y toes yn ysgafn. Rhannwch y toes i tua 10 a'i rolio'n gylchoedd bach.
 4. Rhowch nhw ar dun pobi wedi'i iro, rhowch lwyaid o passatta ar bob cylch, yna tafell o domato, llwyaid o'r cymysgedd cig oen ac yna gweddill y cynhwysion.
 5. Gadewch nhw i godi am 5-10 munud yna rhowch nhw mewn ffwrn wedi'I gynhesu'n barod am 15-20 munud nes eu bod wedi codi ac yn frown euraid.
 6. Gweinwch yn gynnes gyda dail berwr neu golslo cartref.

Recipe Information

Serves 8
Calories 294 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 225g (8oz) briwgig Cig Oen Cymru coch
 • 500g cymysgedd bara
 • 30ml (2 lwy fwrdd) purée tomato heulgras
 • Passata - 15ml (1 llwy fwrdd y pizza)
 • 1 tomato mawr, wedi ei dafellu
 • 4 madarch, wedi eu tafellu
 • ½ pupur gwyrdd, heb yr hadau ac wedi ei dafellu'n denau
 • 30ml (2 lwy fwrdd) perlysiau ffres, ee, parsli, basil
 • 50g (2oz) caws Mozzarella wedi ei gratio

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 294 kcal
 • Egni 1235kj
 • Braster 5.4 g
 • Braster Dirlawn 1.4 g
 • Halen 0.7 g
 • Haearn 2.14mg
 • 5-y-dydd