Fajitas cig eidion bychan gyda phomgranad a dip llugaeron a hufen surMethod

 1. Cynheswch yr olew mewn wok neu badell ffrio fawr, ac ychwanegwch y stribedi o gig a’u brownio.
 2. Ychwanegwch y winwns, y pupur a’r tsili, a’u coginio nes iddynt feddalu. Ychwanegwch yr halen a’r pupur a chymysgu’n drylwyr. Rhowch y caead ar y badell a gadael i’r cynhwysion fudferwi am tua 5-10 munud. Ychwanegwch y tomatos a’u cynhesu’n ysgafn.
 3. Gwnewch y dip drwy gymysgu’r hufen a’r llugaeron.
 4. Rhowch lond llwy mawr o’r cymysgedd ar bob tortilla, ychwanegwch lond llwy o’r dip a gwasgarwch hadau’r pomgranad a’r persli drosto. Rholiwch y tortilla a mwynhewch.

Recipe Information

Serves 4
Calories 406 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1lb) o stecen ffolen cig eidion Cymru heb lawer o fraster, wedi’i dorri’n stribedi tenau
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew
 • 1 winwnsyn coch, wedi’i sleisio’n denau
 • 1 pupur coch bychan, wedi’i sleisio’n denau
 • 1 pupur melyn bychan, wedi’i sleisio’n denau
 • 1 tsili gwyrdd, heb yr hadau ac wedi’i sleisio’n denau
 • 30-45ml (2-3 llwy fwrdd) o sesnin ar gyfer fajitas
 • 2 o domatos ffres, wedi’u torri’n fras
 • Tortillas blawd
 • Halen a phupur
 • Dip Llugaeron a Hufen Sur:
 • 150ml (1/4pt) o hufen sur
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o saws llugaeron
 • 1 pomgranad, heb yr hadau
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o bersli ffres dail fflat, wedi’i dorri

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 406 kcal
 • Egni 1709kj
 • Braster 14g
 • Braster Dirlawn 6.8g
 • Halen 1.1g
 • Haearn 7.0mg
 • 5-y-dydd 2