Cig Eidion Cymru wedi’i goginio’n araf mewn dull mediteranaiddMethod

 1. Cynheswch y popty i Farc Nwy 4, 180ºC, 350ºF.
 2. Cynheswch yr olew mewn dysgl fawr sy'n gwrthsefyll gwres neu ddysgl gaserol. Ychwanegwch y ciwbiau eidion a'u brownio ar bob ochr. Ychwanegwch y winwnsyn, garlleg a ffenigl, a pharhau i'w coginio am 1-2 munud.
 3. Arllwyswch y gwin gwyn i mewn a gadael iddo fudferwi am 1-2 funud.
 4. Ychwanegwch yr isgell, y perlysiau a'r olifau, a gadael iddo ddod i'r berw. Rhowch gaead ar y ddysgl a'i rhoi yn y popty.
 5. Coginiwch am 1½ - 2 awr nes bo'r cig yn frau. Ychwanegwch y tomatos a throi'r cymysgedd. Rhowch y tafelli bara ar y top a thaenu caws feta drosto.
 6. Rhowch yn ei ôl yn y popty heb y caead am 10 munud nes bo'r caws yn dechrau meddalu. Taenwch y persli drosto a'i weini gyda ffa gwyrdd wedi'u stemio neu salad tymhorol mawr.

Recipe Information

Serves 4
Calories 583 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1lb) stêc brwysio coch o gig eidion Cymru, wedi'i dorri'n giwbiau bras
 • 15ml (1 llwy fwrdd) olew olewydd
 • 1 winwnsyn coch, wedi'i dafellu
 • 2 ewin garlleg, wedi'u malu'n fân
 • 1 bwlb bychan o ffenigl, wedi'i dafellu'n denau
 • 150ml (¼pt) gwin gwyn
 • 150ml (¼pt) isgell cig eidion
 • 5ml (1 llwy de) oregano wedi sychu
 • 5ml (1 llwy de) dail rhosmari ffres, wedi'u torri'n fân
 • 6 olif gwyrdd a 6 olif du, wedi tynnu'r cerrig
 • 3 tomato ffres, wedi'u torri'n fras
 • 1 ffon fara fechan, wedi'i thafellu'n drwchus
 • 50g (2oz) caws feta, wedi'i friwsioni
 • 15ml (1 llwy fwrdd) persli ffres, wedi'i dorri'n fân

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 583 kcal
 • Egni 2464kJ
 • Braster 14g
 • Braster Dirlawn 4.8g
 • Halen 3.7g
 • Haearn 5.8g
 • 5-y-dydd 1.5