Medaliynau Cig Oen Cymru Crimp yn Null PekingMethod

 1. Coginiwch y frest cig oen yn araf yn y stoc a'r coed anis am 3 awr (gellir ei wneud yn y popty mewn dysgl gaserol a chaead neu mewn coginiwr araf).
 2. Pan fydd wedi coginio, tynnwch y cig o'r hylif coginio a gadewch iddo oeri.
 3. Cymysgwch yr holl gynhwysion ar gyfer y sglein.
 4. Rhowch 4-5 sgiwer drwy'r brestiau cig oen ac yna torrwch yn ofalus rhwng y sgiwerau gan greu 4-5 tafell.
 5. Cynheswch y popty ymlaen llaw i 180°C.
 6. Rhowch y tafellau cig ar dun pobi gyda phapur pobi arno, yna brwsiwch y sglein drostynt. Coginiwch am 6 munud yna trowch y medaliynau a brwsiwch y sglein dros yr ochr arall a'u dychwelyd i'r popty am 6-8 munud arall nes maent yn chwilboeth ac yn grimp.
 7. Gweinwch gyda reis wedi'i ffrio ag ŵy.

Recipe Information

Serves
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 2 frest Cig Oen Cymru heb yr asgwrn ac wedi'u rholio (sy'n gwneud 8-10 medaliwn)
 • 2 goeden anis
 • 300ml o stoc llysiau

Ar gyfer y sglein:

 • 30ml o saws soi
 • 1 llwy de o bowdwr 5 sbeis Tsieineaidd
 • 1 llwy fwrdd o siwgr brown
 • 15ml o fêl
 • Ychydig o saws tsili melys

Gwybodaeth am faeth