Cacennau Cwpan Cig Eidion CymruMethod

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i Farc Nwy 4, 180°C, 350°F.
 2. Mewn sosban fach, ffriwch y briwgig heb ychwanegu olew nes ei fod yn frown (rhowch y briwgig mewn sosban oer gan droi'r gwres i fyny − bydd y cig yn coginio yn ei sudd ei hun).
 3. Ychwanegwch yr ½ tun o domatos, y tsili a'r tomatos wedi'u sychu yn yr haul a'u coginio am tua 15 munud. Gadewch i'r cymysgedd oeri ychydig ac ychwanegwch y shibwns a'r tomato ffres. Rhowch gesys papur i mewn i dun ar gyfer 12 myffin dwfn. Rholiwch y crwst allan. Defnyddiwch dorrwr rhychog (tua 10cm o ddiamedr) i dorri 12 gwaelod a'u rhoi yn y cesys papur. Gwthiwch y crwst i mewn i'r cês papur yn ofalus i'w leinio. Rhowch ychydig o bapur pobi anlynol wedi'i grychu ym mhob cês ac ychwanegwch ychydig ddarnau o basta sych neu reis sych a'u pobi'n wag (er mwyn eu coginio ryw ychydig) am tua 15 munud.
 4. Tynnwch y tun allan o'r ffwrn a thynnwch y papur pobi a'r pasta. Rhowch gymysgedd y briwgig ym mhob cês. Cynheswch y tatws stwnsh yn y ficro-don a rhowch y tatws stwnsh i mewn i fag peipio. Peipiwch chwyrlïad ar ben cymysgedd y briwgig. (Os nad oes gennych fag, gallech ddefnyddio llwy i roi'r tatws stwnsh ar ben y cacennau gan daenu fforc drwy'r tatws i greu patrwm). Taenwch ychydig o gaws wedi'i gratio dros y cacennau a'u rhoi o dan gril sydd wedi'i gynhesu'n boeth ymlaen llaw am 2-3 munud i frownio.
 5. Addurnwch y cacennau cwpan gyda shibwns a thomato. Maen nhw'n flasus yn gynnes neu'n oer, fel rhan o fwffe, byrbryd, cinio neu swper.

Recipe Information

Serves 12
Calories 282 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 225g (8 owns) O friwgig Cig Eidion Cymru, heb lawer o fraster
 • ½ tua 400g Tomatos tun wedi'u torri
 • 5ml (1 llwy de) O bowdwr tsili
 • 4 Tomato wedi'u sychu gan yr haul, wedi'u torri
 • 2 Shibwnsyn, wedi'u sleisio
 • 1 Tomato ffres, wedi'i deisio
 • 500g Pecyn parod o grwst brau
 • 25g (1 owns) O gaws cheddar, wedi'i gratio'n fân
 • 500g O datws stwnsh parod o becyn − ar gyfer yr 'Eisin'
 • Tomatos wedi'u torri'n fân iawn a shibwns i addurno'r cacennau cwpan
 • Cesys cacennau cwpan/myffins

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 282 kcal
 • Egni 1178
 • Braster 17g
 • Braster Dirlawn 5.4g
 • Halen 0.6g
 • Haearn 1.4g
 • 5-y-dydd 0