Cytledi Cig Oen Cymru wedi’u llenwi â chaws Manchego a siytni mangoMethod

 1. Yn gyntaf, rhowch y golwythion ar fwrdd torri, a defnyddiwch gyllell finiog - yn ofalus! - i dorri pocedi bach bas ym mraster y cig.
 2. Yna, llenwch y ‘boced’ â sleisen o gaws cyn ychwanegu llwyaid fach o siytni, a lapiwch bob cytled ag un neu ddwy dafell o pancetta neu facwn brith.
 3. Rhowch y cytledi dan gril wedi’i dwymo’n barod a’u coginio am wyth i ddeg munud bob ochr, neu tan eu bod wedi brownio’n dda.
 4. Torrwch y tatws newydd wedi’u coginio, a’u taflu i bowlen fawr gyda’r mayonnaise, y tsili coch, y tomatos, y shibwns a’r pupur cayenne – cymysgwch yn ysgafn.
 5. Gweinwch gyda’r salad tatws a rhagor o ddail letys.

Recipe Information

Serves 4
Calories 623 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 4 cytled Cig Oen Cymru
 • 50g (2 owns) o gaws Manchego neu gaws caled tebyg arall, wedi’i dorri’n 4 darn trwchus.
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o siytni mango
 • 4 tafell o pancetta neu facwn brith i’w lapio
 • Pupur a halen

Salad tatws a thomato sbeislyd:

 • 450g (pwys) o datws newydd, wedi’u coginio
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o mayonnaise
 • 1 tsili coch, heb yr hadau, wedi’i dorri’n fân
 • 2 domato, wedi’u torri’n fras
 • 2 shibwnsyn, wedi’u sleisio
 • Pinsied o bupur cayenne

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 623 kcal
 • Egni 2515
 • Braster 48.3g
 • Braster Dirlawn 18.6g
 • Halen 2.0g
 • Haearn 2.1mg
 • 5-y-dydd 0.5