Macaroni a Chaws gyda Chig Eidion Cymru wedi'i DynnuMethod

  1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i 180°C, ac irwch ddysgl bobi yn ysgafn.
  2. Coginiwch y pasta mewn dŵr berw, gan ei dynnu oddi ar y gwres cyn iddo fynd yn rhy feddal. Draeniwch y dŵr ac ychwanegu mymryn o olew, gan ei gymysgu.

I wneud y saws caws:

  1. Toddwch y menyn ac ychwanegu'r blawd, gan ei goginio am funud. Yn raddol, ychwanegwch y llaeth gan gymysgu'r cyfan yn dda er mwyn osgoi unrhyw lympiau.
  2. Dewch â'r cymysgedd i'r berw ac ychwanegwch y pupur a halen a'r powdr mwstard, gan ei adael i fudferwi am 1 funud.
  3. Tynnwch y sosban oddi ar y gwres ac ychwanegu tua hanner o'r caws, gan gymysgu'n dda.
  4. Ychwanegwch y pasta wedi'i goginio a'r cig eidion, gan gymysgu'n dda.
  5. Rhowch hanner y cymysgedd yn y ddysgl, gan roi gweddill y caws cheddar ar ei ben, cyn ychwanegu'r cymysgedd pasta a fydd ar ôl.
  6. Mewn powlen fechan, cymysgwch y briwsion bara, y caws parmesan, a'r menyn wedi'i doddi ynghyd, gan wasgaru'r cymysgedd dros y pasta.
  7. Pobwch yn y popty am tua 25 munud tan y bydd yn chwilboeth ac yn euraid.

Recipe Information

Serves
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

100-150 g o Gig Eidion Cymru dros ben wedi'i dynnu a'i ddarnio

35g o facaroni neu basta troellog

Mymryn o olew

50g o fenyn

3 lwy fwrdd o flawd plaen

500ml o laeth

½ llwy de o bowdr mwstard

Pupur a halen

250g o gaws cheddar aeddfed, wedi'i gratio

50g o friwsion bara

50g o gaws parmesan, wedi'i gratio

1 llwy fwrdd o fenyn, wedi'i doddi


Gwybodaeth am faeth