Lolipops Cig Oen Cymru Crensiog

Rhannwch y dudalen hon

Monday 8th January 2018

Bydd Angen

 • Cytledi Cig Oen Cymru (esgyrn wedi'u twtio)
 • Olew i goginio
 • Halen a phupur

Salsa:

 • 1 nionyn coch
 • 2 sialotsyn neu 1 nionyn bach
 • ½ llwy de o halen môr
 • 2 lwy fwrdd o gaprys
 • 1 tsili coch, wedi'i dorri
 • 8 tomato eirin bach
 • 120ml o olew olewydd pur iawn
 • Llond llaw o bersli dail gwastad
 • Llond llaw o goriander
 • Llond llaw o fintys
 • Croen a sudd 1 leim
 • Pinsiad o siwgr

Crwst lemwn crimp:

 • 150g o friwsion bara ffres
 • 30g o fenyn
 • Croen 2 lemwn

Dull

 1. I wneud y salsa – cymysgwch yr holl gynhwysion am ychydig funudau mewn prosesydd bwyd neu, os ydych yn ei wneud â llaw, torrwch yr holl gynhwysion yn fân a'u cyfuno. Bydd y salsa'n cadw mewn jar wedi'i selio am ychydig ddyddiau.
 2. I wneud y crwst crensiog – toddwch y menyn mewn padell ffrio, ychwanegwch y briwsion bara a throwch dros wres cymedrol nes maent yn euraidd, yna ychwanegwch y croen lemwn. Gadewch iddo oeri.
 3. I baratoi'r cytledi – cynheswch olew mewn padell ffrio fawr ac ychwanegwch y cytledi. Ysgeintiwch halen a phupur drostynt a'u ffrio am 3-4 munud ar bob ochr.
 4. I weini: gorchuddiwch bob cytled â'r gymysgedd salsa ac yna'r briwsion crensiog.

Gwybodaeth Rysáit


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.