Llysiau Canoldirol wedi’u stwffio â Chig Oen Cymru Gizzi ErskineMethod

 1. Chwyswch y nionod a’r garlleg mewn dysgl gaserol drom ag 1 llwy fwrdd o olew olewydd am 20 munud ar wres canolig nes maent yn feddal iawn.
 2. Yn y cyfamser, browniwch y briwgig cig oen mewn llwy fwrdd arall o olew mewn padell ffrio nes mae lliw da arno.
 3. Rhowch y tomatos mewn prosesydd bwyd nes maent yn llyfn a’u hychwanegu at y nionod ynghyd â’r cig oen, y stoc cyw iâr, y gwin gwyn, yr oregano a’r ddeilen bae, gyda phinsiad da o halen a phupur. Gadewch i’r gymysgedd leihau ar wres canolig am awr wrth i chi baratoi’r llysiau.
 4. Yn y badell ffrio a ddefnyddiwyd ar gyfer y cig oen, cynheswch lwy fwrdd arall o olew ar wres uchel, wedyn ychwanegwch yr wylys. Ffriwch nes mae’n dechrau carameleiddio a throi’n feddal. Tynnwch o’r badell a’i roi o'r neilltu
 5. Torrwch eich puprau a’ch corbwmpenni yn eu hanner, ar eu hyd. Tynnwch yr hadau a’r darnau gwyn o’r puprau. Tynnwch yr hadau o’r corbwmpenni, ond peidiwch â’u taflu! Cynheswch lwy fwrdd arall o olew mewn padell. Ychwanegwch du mewn y corbwmpenni a hanner y pupur coch a’r pupur melyn wedi’u torri’n giwbiau 1cm, a’u ffrio nes maent yn feddal. Ychwanegwch y rhain at y cig oen gyda’r wylys wedi iddo fod yn coginio am awr.
 6. 15 munud wedyn, ychwanegwch y pasta orzo a choginiwch am 5 munud arall.
 7. Wrth i’r cig oen goginio, rhowch haneri’r puprau a’r corbwmpenni sy’n weddill ar hambwrdd pobi a rhoi gweddill yr olew drostynt ynghyd â halen a phupur. Rhowch nhw yn y popty a'u pobi am 15 munud. Cynheswch y popty i 220C a rhowch y ddysgl bobi i mewn. Erbyn hyn, dylai’ch cig oen fod yn hyfryd ac yn gyfoethog.
 8. Gwiriwch y sesnin ac ychwanegwch y persli a’r croen lemwn. Nawr rydych yn barod i lenwi tu mewn pob llysieuyn â’r gymysgedd cig oen.
 9. Rhowch nhw’n ôl yn y popty a’u pobi am ddeg munud arall.
 10. Pan fyddwch yn barod i weini, ysgeintiwch gaws parmesan ar eu pen ac ychydig o bersli ychwanegol. Mae’r pryd yma’n flasus iawn gyda salad gwyrdd syml.

Recipe Information

Serves 6
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 1 nionyn, wedi’i dorri’n fân
 • 4 ewin garlleg, wedi’u torri’n fân
 • 500g o friwgig Cig Oen Cymru
 • 250ml o win gwyn sych
 • 500g o stoc cyw iâr
 • Bwnsiad bach o oregano, dail wedi’u pigo a’u torri 1
 • ddeilen bae
 • 8 tomato
 • 1 planhigyn wy, wedi’i dorri’n giwbiau 1cm
 • 1 pupur coch, 1 pupur gwyrdd, 1 pupur melyn
 • 2 gorbwmpen felen
 • 2 gorbwmpen werdd neu faros bach
 • 150g o basta orzo
 • 5 llwy fwrdd o olew olewydd
 • 250g o olew olewydd
 • Halen a phupur
 • Hanner bwnsiad o bersli dail fflat, wedi’i dorri
 • Croen dau lemwn
 • Llond llaw o gaws Parmesan wedi’i gratio i weini

Gwybodaeth am faeth