Llygad yr asen o Gig Eidion Cymru gyda nwdls a kecap manis gan Hywel Griffith

Rhannwch y dudalen hon

Tuesday 5th May 2020

Bydd Angen

2 x 200g stêc llygad yr asen Cig Eidion Cymru, ar dymheredd yr ystafell

50g nwdls Udon

100g choy sum (neu pak choi)

1 shibwnsyn banana mawr, wedi ei dorri

30g sinsir, wedi ei dorri fân

1 ewin garlleg mawr, wedi ei dorri fân

20g coriander

50g kecap manis

pinsiad o halen ac ychydig o olew

llond llaw o hadau sesame

Dull

1. Coginio’r nwdls mewn dŵr hallt, berwedig am 5-6 munud


2. Crino’r stêcs am 2-3 munud ar bob ochr mewn padell boeth iawn.


3. Chwysu’r shibwns, garlleg a sinsir gan ddefnyddio ychydig o olew.


4. Pan fo’r stêc wedi coginio, ei gorffwys mewn lle cynnes.


5. Draenio’r nwdls ac ychwanegu’r shibwns yn ogystal ag ychydig o’r dŵr coginio.


6. Gwywo’r choy sum ym mhadell y stêc, a’u coginio tua 70% fel bod y coesau dal yn galed.


7. Gorchuddio’r stêc yn y kecap manis ac ychwanegu ychydig o halen, ei dychwelyd i’r badell am 20 eiliad er mwyn ei haildwymo ac amsugno’r saws.


8. Gweini’r stêc ar ben y nwdls, ac ychwanegu’r coriander a’r hadau sesame.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 2
Amser Coginio

Chwiliwch am ryseitiau perthnasol


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.