Coes Oen Cymru wedi’i rhostio a’i stwffiogyda sbigoglys, olifau, garlleg ac ansiofiMethod

 1. Twymwch y popty i Farc Nwy 4, 180ºC, 350ºF.
 2. Mewn padell, twymwch yr olew ac ychwanegu'r winwnsyn a'r garlleg.
 3. Coginiwch yn ysgafn nes byddent yn dechrau meddalu. Ychwanegwch yr olifau, ansiofi a rhosmari, a pharhau i'w coginio am 1-2 munud.
 4. Cymerwch y goes oen a'i hagor, yna ei rhoi'n weddol wastad ar fwrdd torri. Rhowch halen a phupur ar y cig ac yna gosod y sbigoglys arno.
 5. Codwch y cymysgedd winwns drosto a rholio'r cig, os bydd y sbigoglys yn syrthio allan, gwthiwch e'n ôl i mewn. Clymwch gyda llinyn neu defnyddiwch sgiwerau hir.
 6. Rhowch y cig yng ngwaelod padell rostio fawr. Arllwyswch y gwin drosto, ei orchuddio gyda ffoil a'i goginio wedi'i orchuddio am hanner yr amser coginio cywir. 25 munud i bob 450g/½kg (1lb) a 25 munud arall.
 7. Tynnwch y ffoil (ychwanegwch sblashied arall o win), codi'r sudd dros y cig a'i goginio am yr amser sy'n weddill. Gadewch i'r cig orffwys am10 -15 munud cyn ei weini. Gweinwch gyda llysiau gwyrdd tymhorol wedi'u stemio.
 8. (Gallwch rostio tatws o amgylch y cig - byddent yn amsugno rhywfaint o'r hylif ond yn grimp ar y top).

Recipe Information

Serves 4
Calories 564 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 1kg (2.2lb) goes oen Cymru diasgwrn
 • 15ml (1 llwy fwrdd) olew olewydd
 • 1 winwnsyn coch, wedi'i dorri'n ddarnau
 • 2 ewin garlleg, wedi'u malu'n fân
 • 6 olif gwyrdd, wedi tynnu'r cerrig a'u torri'n ddarnau
 • 30g tun o ffiledau ansiofi mewn olew, wedi'u draenio a'u torri'n ddarnau
 • 1 sbrigyn rhosmari, wedi tynnu'r dail a'u torri
 • Halen a phupur du
 • 2 lond dyrnaid o ddail sbigoglys bach
 • 150ml (¼pt) gwin gwyn
 • Llinyn ar gyfer clymu neu sgiwerau metel

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 564 kcal
 • Egni 2347kJ
 • Braster 35g
 • Braster Dirlawn 14.0g
 • Halen 2.0g
 • Haearn 5.3g
 • 5-y-dydd 1