Koftas Cig Oen Cymru Andrew MacKenzie gyda saws ciwcymbrMethod

 1. Gwnewch y koftas drwy roi'r holl gynhwysion (heblaw'r rhosmari) mewn powlen a sicrhewch fod y sbeisys wedi'u cymysgu'n gyfartal drwy'r briwgig. Tynnwch y dail oddi ar y sbrigau rhosmari (gan adael rhai ar y pen fel addurn).
 2. Rhannwch y gymysgedd yn 4 a'i fowldio o gwmpas y sgiwerau rhosmari i greu siâp cebab. Gadewch nhw yn yr oergell am 30 munud cyn eu coginio.
 3. I baratoi'r dip, sleisiwch y ciwcymbr yn denau, ysgeintiwch halen ar ei ben a'i adael mewn colandr am 10 munud. Sychwch y ciwcymbr a'i gymysgu gyda'r mintys, y paprica a'r iogwrt.
 4. Griliwch y koftas am 5-6 munud gan eu troi o bryd i'w gilydd nes maent wedi coginio drwyddynt.
 5. Gweiniwch y koftas yn boeth gyda photyn o'r dip ar yr ochr.

Recipe Information

Serves
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 500g o friwgig Cig Oen Cymru
 • 1 llwy de o hadau coriander, wedi'u malu
 • 1 llwy de o hadau cwmin, wedi'u malu
 • 2 tsili sych, rhai mwg yn ddelfrydol
 • 10g o fintys, wedi'i dorri
 • 10g o goriander, wedi'i dorri
 • 4 sbrigyn mawr o rosmari
 • Halen môr

Ar gyfer y saws:

 • 1 ciwcymbr, wedi'i blicio a heb yr hadau
 • 200g o iogwrt naturiol
 • Halen
 • 10g o fintys, wedi'i dorri'n stribedi julienne
 • Pinsiad o baprica mwg

Gwybodaeth am faeth