Koftas Cig Eidion a Llysiau CuddMethod

Yn llawn blas ond hefyd llysiau cudd ar gyfer y rheiny sy'n ffyslyd am eu bwyd!

  1. Cymysgwch y briwgig a'r llysiau mewn powlen ac ychwanegu'r perlysiau a'r pupur a halen.
  2. Ychwanegwch y sos coch a ½ yr wy gan gymysgu'n dda. Ychwanegwch ragor o'r wy os bydd angen – bydd angen cymysgedd meddal ond cadarn er mwyn sicrhau bod y koftas yn dal eu siâp (os bydd yn rhy ludiog, ychwanegwch rywfaint o'r briwsion bara).
  3. Cymerwch lond llaw o'r gymysgedd a'r siâp o gwmpas y ffyn llysiau, oerwch am 15 munud (neu hirach).
  4. Gellir coginio'r rhain ar blât solet y barbeciw, y popty neu'r gridyll, a hynny am 12-15 munud, yn dibynnu ar eu trwch.
  5. Gweinwch gyda sawsiau trochi - sos coch tomato a dip iogwrt tangylaidd a wnaed gydag iogwrt naturiol, mintys wedi'i dorri'n fân a dash o saws tsili melys.

Recipe Information

Serves 4
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

450g o friwgig Cig Eidion Cymru heb fraster

1 winwnsyn bach, wedi'i dorri'n fân

1 foronen, wedi'i gratio

1 pupryn coch bach, wedi'i dorri'n fân

½ pen brocoli (6 blodigyn), wedi'u gratio

1 wy bach, wedi'i guro

1 llwy fwrdd o sos coch

½ llwy de o berlysiau cymysg sych

½ llwy de o bupur du mâl

Dyrnaid o friwsion bara ffres (os bydd angen)

Tafellau o gaws cheddar (dewisol)

Salad a rholiau bara (dewisol)


Gwybodaeth am faeth