Khara Gos Ni Biryani gyda Cig Oen Cymru gan Cyrus Todiwala

 • Amser paratoi 30 mun
 • Amser coginio 2 awr
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 500g coes Cig Oen Cymru PGI heb esgyrn, gyda’r gewynnau, y braster a’r gïau wedi eu tynnu, mewn darnau 2.5cm (Gofynnwch i’ch cigydd dorri esgyrn oen i chi ac ychwanegwch y rhain hefyd.)
 • 4 llwy fwrdd olew
 • 1 ffon sinamon, darn 5cm
 • 3-4 cardamom gwyrdd, wedi eu fflatio neu eu malu’n ysgafn
 • 3-4 clof cyfan
 • 4-5 tsili coch sych cyfan, mawr, wedi eu torri’n ddarnau
 • 2 winwnsyn, maint canolig, wedi eu torri
 • 1 llwy fwrdd powdr cwmin
 • 1½ llwy fwrdd powdr coriander
 • 1 llwy de (lefel) powdr tyrmerig
 • 1½ llwy fwrdd past sinsir a garlleg (I wneud hwn pliciwch a chymysgwch tua 4 ewin garlleg a darn 2.5cm o sinsir mor fân ag y gallwch mewn morter i greu past)
 • 2-3 tomato ffres, wedi eu torri
 • 2 daten fawr, wedi eu torri’n giwbiau mawr, neu i mewn i 4 yn eu hyd (Rydyn ni fel arfer yn eu berwi  yn eu crwyn i ddechrau, yna eu torri mewn i dalpiau a’u ffrio. Gallwch eu ffrio nhw’n fas a’u cadw nhw’n barod i’w hychwanegu wrth roi’r biryani at ei gilydd.)
 • Halen, at eich dant
 • 2-3 llwy fwrdd coriander ffres, wedi ei dorri
 • Halen Môr, at eich dant, wedi ei falu a’i doddi mewn dŵr oer a’i roi o’r neilltu
 • 500g reis basmati, wedi ei olchi a’i socian mewn dŵr

Dull

Mae hwn yn bryd cig oen syml nodweddiadol ar ffurf Parsïaidd sydd wedi’i addasu i wneud palav neu biryani cig oen. Dyma un o’m hoff brydau cig oen oherwydd ei symlrwydd a’i flas. Efallai mai ei symlrwydd yw’r hyn sy’n rhoi’r cymeriad iddo ac yn ei wneud yn bryd sylfaenol y gellir ei ddefnyddio mewn sawl amrywiad arall. Er enghraifft, yn lle tatws gallech ychwanegu darnau o ocra, gwrs neu bwmpen wedi’u ffrio. Gallwch ei orffen gyda neu heb y reis a dyna sy’n ei wneud yn bryd unigryw y mae pob Parsî yn ei gael wrth dyfu i fyny.

 

 1. Glanhewch a thorrwch y cig oen, oni bai bod y cigydd yn gwneud hynny i chi, neu eich bod yn prynu cig oen wedi’i dorri ymlaen llaw. Ceisiwch beidio â thorri’r ciwbiau’n fawr iawn, bydd 2.5cm yn ddigonol.
 2. Ychwanegwch yr olew at badell gaserol drom a’i gynhesu nes bod yr olew’n troi’n niwlog. Ychwanegwch yr holl sbeisys cyfan yn ogystal â’r tsili coch.
 3. Cyn gynted ag y gwelwch y sbeisys yn chwyddo, pwffio a newid lliw, ychwanegwch y winwns a’u ffrio’n ysgafn nes bod lliw brown da arnyn nhw.
 4. Ychwanegwch y cig oen a’i selio’n dda gan ei droi’n achlysurol fel ei fod yn brownio’n dda.
 5. Pan fydd yr hylif bron â sychu, cymysgwch y tri phowdr sbeis sy’n weddill mewn ychydig o ddŵr i ffurfio slyri tenau a’i ychwanegu at y sosban, ynghyd â’r past garlleg a sinsir, cymysgwch yn dda a pharhau i goginio.
 6. Yn y cyfamser, berwch y tatws am 20-25 munud. Fel arall, gallwch eu berwi nes eu bod bron â choginio ac yna eu ffrio’n ddwfn, fel rydyn ni bobl Parsî yn hoffi ei wneud.
 7. Pan fydd y cig oen a’r masala wedi’u ffrio’n dda, ychwanegwch halen a digon o ddŵr neu stoc i orchuddio’r cig oen, gorchuddiwch y potyn â chaead tynn a mudferwi am 25-30 munud. Edrychwch arno o bryd i’w gilydd, gan sicrhau hefyd bod ochrau’r pot yn cael eu cadw’n lân. Pan fydd y cig oen bron yn hanner barod, sesnwch y reis a’i goginio gydag ychydig o ddail bae a halen at eich dant am 8-10 munud, yna draenio ar unwaith. Cyn gynted â bod y cig oen yn hanner barod, ychwanegwch y tomatos wedi’u torri a pharhau i goginio, yna ychwanegwch y tatws (neu os ydyn nhw’n cael eu ffrio’n ddwfn, ychwanegwch wrth roi’r biryani at ei gilydd).
 8. Pan fydd y cig wedi ei goginio, edrychwch ar y sesnin eto. Cymysgwch y coriander i mewn.
 9. Cynheswch eich ffwrn i rhwng 120°C-130°C / 100°C –110°C ffan / Nwy 1-2.
 10. Cymerwch botyn caserol glân sy’n gallu dal yr holl haenau a sydd â chaead da fel y gellir ei roi yn y ffwrn. Rhowch reis ar waelod y potyn ac yna ychwanegwch haen gyda hanner y cig oen ar ei ben. Taenwch yn dda.
 11. Ychwanegwch rai o’r tatws ac yna ychydig o reis. Ailadroddwch yr haenau, gyda thatws, gan orffen gyda gweddill y reis. Taenwch yn gytbwys.
 12. Arllwyswch y dŵr saffron dros y top ac os hoffech, ychwanegwch ychydig o fenyn ar ei ben.
 13. Rhowch gaead ar y potyn a’i roi ar silff ganol eich ffwrn. Pobwch am o leiaf 50-60 munud ac yna diffoddwch y ffwrn gan adael y potyn yn y ffwrn.
 14. Yn y cyfamser, gallwch baratoi’r prydau ochr tra bo’r reis yn y ffwrn – a raita hyfryd a salad winwns coch, os hoffech. Gweinwch yr oen gyda’r prydau ochr.
Share This