Hotpot Cig Oen Cymru a Chaws PobMethod

  1. Gwresogwch yr olew mewn padell ffrio.
  2. Ffriwch y cennin a'r winwns yn ysgafn hyd nes iddynt liwio.
  3. Ychwanegwch y Cig Oen Cymru a'r stoc. Poethwch hyd nes bo'r cig yn chwilboeth.
  4. Trosglwyddwch y cymysgedd i ddysgl bopty.
  5. Gorlapiwch y tatws wedi'u sleisio o gwmpas ymyl y ddysgl.

I wneud y caws pob:

  1. Cyfunwch y caws, y mwstard a'r cwrw i ffurfio past trwchus.
  2. Taenwch y past dros y tatws.
  3. Gosodwch o dan y gril am 10 munud, hyd nes iddo droi'n euraidd.

Recipe Information

Serves 4
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

400g o weddillion Cig Oen Cymru oer (ysgwydd wedi'i dynnu / rhost)

2 genhinen ganolig, wedi'u sleisio

1 winwnsyn mawr, wedi'i sleisio

400ml o stoc (llysiau neu gig oen)

1 llwy fwrdd o olew

6-8 taten ganolig, wedi'u coginio a'u sleisio'n denau

150g caws cheddar Cymreig

4 llwy fwrdd o gwrw Cymreig

1 llwy de (yn bentwr) o fwstard hadau cyfan


Gwybodaeth am faeth