Salad Poeth Llawn Lles Cig Oen CymruMethod

 1. Rhowch y quinoa mewn sosban ac ychwanegwch tua 300ml o ddŵr − dewch ag ef i'r berw a'i fudferi am 10 munud − tynnwch oddi ar y gwres a gadewch y caead drosto am 5 munud.
 2. Cynheswch yr olew mewn wok neu badell ffrio fawr, ychwanegwch y stribedi o gig a'u brownio dros wres uchel, dylai hyn gymryd tua 2-3 munud. Ychwanegwch y saws soi a gadewch i'r cymysgedd fyrlymu, tewychu a gorchuddio'r cig. Tynnwch oddi ar y gwres.
 3. Rhowch y cig oen, quinoa, hadau, betys coch, mango, hadau pomgranad, perlysiau ffres a berwr y dŵr mewn powlen salad fawr. Cymysgwch y cyfan yn dda.
 4. Gweinwch.

Recipe Information

Serves 4
Calories 327 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 225g (8 owns) O stêcs coes Cig Oen Cymru heb lawer o fraster, wedi'u torri'n stribedi tenau
 • 5ml (1 llwy de) O olew olewydd
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O saws soi - heb siwgr ac yn isel mewn halen
 • 100g (4 owns) O quinoa
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O hadau pwmpen
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O hadau blodau yr haul
 • 4 O fetys coch wedi'u coginio a'u torri'n giwbiau
 • 1 Mango aeddfed, wedi'i blicio a'i dorri'n ddarnau mawr (cadwch unrhyw suddion a'u rhoi yn y salad)
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O hadau pomgranad – o tua 1 ffrwyth cyflawn
 • 45ml (3 llwy fwrdd) O berlysiau cymysg ffres – Basil, cennin syfi, persli a mintys
 • Llond llaw o sbrigynnau berwr y dŵr

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 327 kcal
 • Egni 1371KJ
 • Braster 15g
 • Braster Dirlawn 3.4g
 • Halen 0.4g
 • Haearn 5.8g
 • 5-y-dydd 1