Salad Cig Eidion Cymru perlysiog a nwdls saladMethod

 1. Twymwch y badell, y radell neu’r barbeciw – gorau po boethaf ar gyfer y stecen berffaith. Rhowch ddigon o bupur a halen bob ochr i’r stêcs.
 2. Rhowch y stecen 2cm (3/4") ar y gril poeth a’i choginio at eich dant (yn unol â’r amseroedd isod).
 3. Gadewch y stêcs i sefyll ar blât am 5 munud.
 4. Yna, cymysgwch y nwdls a’r llysiau mewn powlen fawr.
 5. Torrwch y stêcs yn stribedi trwchus, ychwanegwch y perlysiau, y sinsir a’r leim a chymysgwch bopeth yn dda mewn powlen.
 6. Tywalltwch saws soi, y saws tsili melys, yr olew olewydd, y sudd a’r croen leim mewn powlen, a chwisgo’r cwbl neu eu hysgwyd yn dda mewn jar â chaead,
 7. Taflwch bopeth i un bowlen a’r saws ar ei ben, a gweinwch.
 8. Dyma’r amseroedd coginio yn ôl trwch stecen arferol – bydd angen ychwanegu 1-2 funud arall bob ochr ar gyfer stêcs mwy trwchus. Gwaedlyd – 2 funud bob ochr Canolig – 4 munud bob ochr Coginio’n dda – 6 munud bob ochr

Recipe Information

Serves 4
Calories 199 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 225g (8 owns) o stêcs ffolen Cig Eidion Cymru
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o goriander ffres, wedi’i dorri
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o fintys ffres, wedi’i dorri
 • 1" o wreiddsinsir, wedi’i bilio a’i gratio
 • Sudd a chroen 1 leim
 • 200g (8 owns) o nwdls gwyn sy’n barod i’w defnyddio
 • 3 shibwnsyn, wedi’u sleisio
 • 3 dail Tsieineaidd NEU 2 Pak Choi, wedi’u sleisio’n fras
 • 1 foronen, wedi’i phlicio a’i thorri’n ffyn tenau
 • 1 pupur coch, heb yr hadau, wedi’i dorri’n denau

Saws:

 • 15ml (1 llwy fwrdd) o saws soi
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o saws tsili melys
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew olewydd
 • Sudd a chroen 1 leim

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 199 kcal
 • Egni 833KJ
 • Braster 7.2g
 • Braster Dirlawn 1.8g
 • Halen 0.1g
 • Haearn 7.8mg
 • 5-y-dydd 2