Pizzas Bach HwylMethod

 1. Cynheswch eich ffwrn i 200°C Nwy 6.
 2. Mewn dysgl fach cymysgwch y purée tomato a'r sôs coch a thaenwch lwyaid o hwn dros yr haneri myffin.
 3. Rhowch lwyaid o'r cymysgedd bolognaise wedi oeri ar ben y cymysgedd tomato a thaenwch yn ofalus.
 4. Ysgeintiwch y caws dros y bolognese.
 5. Defnyddiwch y cynhwysion eraill i wneud eich wynebau doniol neu anifeiliaid - mae olifau wedi eu tafellu yn gwneud llygaid da, neu stribedi tenau o bupur i wneud mwng llew neu wallt.
 6. Rhowch nhw'n ofalus ar dun pobi a'u coginio yn y ffwrn nes bod y caws yn byrlymu - 10-12 munud.

Recipe Information

Serves 4
Calories 159 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 2 myffin bara wedi eu torri'n hanner (gallwch ddefnyddio myffins gwyn, cyflawn neu gaws) neu 4 gwaelod pizza bach
 • 30ml (2 lwy fwrdd) purée tomato
 • 15ml (1 llwy fwrdd) sôs coch
 • ½ y cymysgedd bolognaise (see our Welsh Beef Bolognese potato skins recipe)
 • 90g caws wedi gratio
 • Gwahanol lysiau i wneud yr wynebau - ŷd melys, pupur, madarch, courgettes. Gallech chi hefyd ddefnyddio; olifau, darnau o pepperoni, neu ddarnau o gaws mozzarella.

Gwybodaeth am faeth

Calorïau 159 kcal

 • Egni 673kj
 • Braster 3.3g
 • Braster Dirlawn 1.2g
 • Halen 1.1g
 • Haearn 2.65mg
 • 5-y-dydd 1