Cyri cig oen a ffrwythau gyda sbeisys Nadolig a mango

Rhannwch y dudalen hon

Monday 8th June 2015

Bydd Angen

 • 450g (1lb) ciwbiau ysgwydd Cig oen Cymru, heb lawer o fraster
 • 15ml (1llwy fwrdd) o olew
 • 1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fras
 • 2 glof o arlleg, wedi’u gwasgu
 • 30ml (2 llwy fwrdd) garam masala
 • 300ml (1/2pt) o stoc cig oen
 • 5ml (1llwy de) o sinamon
 • 2.5ml (½ llwy de) o sbeisys cymysg
 • 30ml (2 llwy fwrdd) o siytni mango
 • 1 mango aeddfed, wedi’i bilio a’i dorri’n ddarnau
 • Winwns coch wedi’u sleisio a choriander ffres wedi’i dorri fel garnais

Dull

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i Farc Nwy 4, 180ºC, 350ºF. Mae’r cyri hwn cystal ag unrhyw gyri sydd ar gael yn y bwytai Indiaidd gorau hyd yn oed.
 2. Cynheswch yr olew mewn sosban neu ddysgl caserol addas i’r popty.
 3. Yna, ychwanegwch y ciwbiau cig oen a’u brownio ar bob ochr. Ychwanegwch y winwnsyn a’r garlleg a’u coginio ymhellach am 1-2 funud.
 4. Ychwanegwch bowdwr cyri a’r sbeisys, gan orchuddio’r holl gynhwysion.
 5. Ychwanegwch weddill y cynhwysion a berwi’r cyfan. Gorchuddiwch gyda chaead neu ffoil a’i roi yn y popty a gynheswyd ymlaen llaw am 1½ - 2 awr neu nes y bydd y cig yn dyner a’r saws yn drwchus. Ychwanegwch y mango tua 10 munud cyn gorffen coginio.
 6. Gweinwch gyda phopadoms gan wasgaru ychydig o winwns coch a choriander drosto.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 4
Calorïau 283 kcals
Amser Coginio

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 283 kcal
 • Egni 1182kj
 • Braster 14g
 • Braster Dirlawn 0.5g
 • Halen 0.9g
 • Haearn 2.5mg
 • 5-y-dydd 0.5

Chwiliwch am ryseitiau perthnasol


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.