Cytledi Cig Oen Cymru mewn Briwsion gan John Torode

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 30 mun
 • Ar gyfer 1

Bydd angen

 • 12 cytled Cig Oen Cymru PGI
 • 100g blawd plaen
 • 2 wy, wedi eu curo gydag ychydig o halen
 • 200g briwsion bara naturiol
 • Olew llysiau, i ffrio

Ar gyfer y champ:

 • 6 shibwnsyn
 • 1kg tatws bach
 • 50g menyn

Dull

Mae’r rysáit hon yn cael ei chyflwyno i fy nhad, dyn sydd wedi dysgu llawer o bethau i mi ac sydd bob amser wedi rhoi cyngor doeth. Ef hefyd yw meistr y darnau bach hyn o wychder syml. Maen nhw’n hawdd, yn flasus, yn gyflym ac yn syml. Bwytewch nhw i ginio neu swper neu brinio neu fel byrbryd a hyd yn oed yn oer i frecwast y diwrnod canlynol. Diolch Dad x

1. Rhowch y briwsion bara, yr wy wedi’i guro a’r blawd mewn dysglau bas ar wahân. Sesnwch bob un.
2. Dipiwch a gorchuddiwch bob cytled yn gyntaf yn y blawd, yna yn yr wy, a’r briwsion bara, gan wneud yn siŵr bod pob cytled wedi’i orchuddio’n dda bob tro. Oerwch am 10 munud.
3. Cynheswch yr olew mewn sosban fawr, ychwanegwch y cytledi ond dim gormod ohonyn nhw i beidio â gorlenwi’r sosban a’u ffrio nes eu bod yn euraid am tua 3-4 munud ar bob ochr.
4. Draeniwch ar bapur cegin a choginio’r gweddill gan gadw’r rhai sydd wedi eu coginio’n gynnes yn y ffwrn.
5. Berwch y tatws yn y ffordd arferol, ac wrth iddyn nhw goginio, paratowch y shibwns. Torrwch y shibwns, gan wahanu’r darnau gwyrdd oddi wrth y darnau gwyn. Bydd rhan wen y winwnsyn yn cael ei choginio ychydig, a’r rhan werdd yn cael ei thaflu i mewn ar y diwedd am ffresni a chrensh.
6. Malwch y tatws gyda fforc ac ychwanegwch ddarnau gwyn y shibwns.
7. Sesnwch yn dda gyda halen a phupur ac ychwanegwch y menyn. Cymysgwch yn dda dros ychydig o wres fel bod y menyn yn toddi a’r tatws yn boeth.
8. Ychwanegwch ran werdd y shibwns a chymysgu’n dda eto.
9. Gweinwch gyda’r cytledi cig oen.

Mae’r cytledi hefyd yn dda gyda thatws stwnsh, sglodion, tatws Boulangère, neeps a tatties, powlen fawr o salad, ac wedi eu dipio mewn saws tomato.

Share This