Cyrri Cig Oen Cymru hawdd mewn coginiwr arafMethod

 1. Trowch eich coginiwr araf ymlaen a gadael iddo gynhesu heb y caead.
 2. Cynheswch yr olew mewn padell ffrio fawr ac ychwanegwch y nionyn wedi'i ddeisio. Coginiwch am 2-3 munud nes iddo ddechrau meddalu.
 3. Ychwanegwch y garlleg, y powdwr cyrri, y coriander mâl, y cwmin mâl a'r paprica a choginiwch am ryw ddau funud arall, gan gymysgu'r sbeisys a'r nionod.
 4. Trosglwyddwch y gymysgedd i'r coginiwr araf ac yna ychwanegwch y darnau cig oen i'r badell ffrio.
 5. Ffrïwch y cig oen am 4-5 munud nes mae pob ochr wedi brownio, yna rhowch y cig yn y coginiwr araf ynghyd ag unrhyw sudd coginio.
 6. Rhowch y stoc cig oen, y tun tomatos, yr hufen coconyt a'r piwrî tomato yn y coginiwr araf. Rhowch dro go dda iddo gyda llwy a rhowch y caead yn ei le.
 7. Coginiwch ar y gosodiad "uchel" am 2 awr ac yna trowch i lawr i "isel" am awr arall. Fel arall, gallwch ei goginio ar y gosodiad "isel" am 4-5 awr.
 8. Gweinwch gyda reis wedi'i ferwi, coriander ffres a sudd leim.

Recipe Information

Serves 5
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 1 llwy fwrdd o olew llysiau
 • 1 nionyn gwyn canolig ei faint, wedi'i ddeisio
 • 2 ewin garlleg, wedi'u gwasgu
 • 1 llwy fwrdd o bowdwr cyrri cymedrol
 • 1/2 llwy fwrdd o goriander mâl
 • 1/2 llwy fwrdd o gwmin mâl
 • 1/2 llwy fwrdd o baprica mwg
 • Pinsiad o halen a phupur
 • 800g o ysgwydd cig oen wedi'i thorri'n ddarnau bach
 • 1 tun o domatos wedi'u torri
 • 100ml o stoc cig oen
 • 3 llwy fwrdd o hufen coconyt
 • 2 lwy fwrdd o biwrî tomato

Gwybodaeth am faeth