Cytledi Cig Oen CymruMethod

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw a rhowch dre pobi yn y ffwrn i'w gynhesu − neu cynheswch y gril neu'r badell ffrio.
 2. Rhowch y briwsion bara, y dil a'r parmesan mewn powlen a'u cymysgu'n dda. Craciwch yr wy ar blât a'i gymysgu ychydig â fforc. Rhowch y blawd ar blât ar wahân, ychwanegwch halen a phupur a'u cymysgu.
 3. Cymerwch bob cytled Cig Oen Cymru a thynnwch rywfaint o'r braster. Trochwch bob ochr yn y blawd, yna'r wy a'r briwsion.
 4. Rhowch y cytledi Cig Oen Cymru ar y tre pobi a'u coginio yn y ffwrn nes eu bod yn euraidd ac yn grensiog, tua 20 munud − NEU Coginiwch y cytledi o dan gril wedi'i gynhesu ymlaen llaw am tua 12-15 munud NEU eu ffrio mewn ychydig o olew olewydd am tua 10 munud.
 5. Gweinwch y cytledi Cig Oen Cymru gyda salad ffa cymysg a roced a llawer o ddil ffres.

Recipe Information

Serves 4
Calories 714 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 4-6 O gytledi Cig Oen Cymru
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O flawd, gydag ychydig o halen a phupur du
 • 1 Wy, wedi'i guro ychydig
 • 50g (2 owns) O friwsion bara ffres
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O ddil ffres, wedi'i dorri
 • Halen a phupur
 • 25g (1 owns) O gaws parmesan, wedi'i gratio
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O olew

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 714 kcal
 • Egni 2965
 • Braster 58g
 • Braster Dirlawn 25.4g
 • Halen 1.5g
 • Haearn 2.4g
 • 5-y-dydd 0