Stêcs Cig Eidion Cymru mewn briwsion crimp wedi’u coginio mewn padell, gyda mayonnaise rhuddygl poethMethod

 1. *Os nad yw'r stêcs yn denau iawn, rhowch nhw ar ford a'u taro'n fflat gyda rholbren.
 2. Cymerwch 3 plât bychan a rhoi'r blawd blasus ar un, yr wy wedi'i guro ar yr ail a briwsion ar y trydydd. Ychwanegwch y croen lemwn a'r perlysiau mân at y briwsion.
 3. Cymerwch bob stecen a gwasgu'r ddwy ochr yn y blawd yna'r wy, ac yna'r briwsion. Twymwch badell ffrio fawr ac ychwanegu'r olew.
 4. Rhowch y stêcs yn y badell a'u coginio am 3-4 munud bob ochr nes bo'r briwsion yn euraid a chrimp, a nes bo'r cig wedi'i goginio drwyddo ond yn dal i fod yn suddog.
 5. Cymysgwch y mayonnaise, y rhuddygl poeth a'r gwasgiad o sudd lemwn ynghyd.
 6. Gweinwch y stêc yn eich hoff fara neu ar ben salad cymysg ffres gyda llond llwy o mayonnaise rhuddygl poeth.

Recipe Information

Serves 4
Calories 476 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 4-6 stecen cig eidion Cymru wedi'u torri'n denau iawn e.e. stecen ffolen neu stêc ffrïo cyflym*
 • 30ml (2 lwy fwrdd) blawd gyda halen a phupur du ynddo
 • 1 wy, wedi'i guro'n ysgafn
 • 1 lemwn, wedi tynnu'r croen (cadwch y sudd ar gyfer y mayonnaise)
 • 50g (2oz) briwsion bara ffres
 • 30ml (2 lwy fwrdd) perlysiau ffres cymysg - persli, dil, basil a mintys, wedi'u torri'n fân Halen a phupur
 • 30ml (2 lwy fwrdd) olew
 • 45ml (3 llwy fwrdd) mayonnaise
 • 15ml (1 llwy fwrdd) saws rhuddygl poeth hufennog
 • Gwasgiad o sudd lemwn

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 476 kcal
 • Egni 1986kJ
 • Braster 32g
 • Braster Dirlawn 6.0g
 • Halen 1.4g
 • Haearn 4.2g
 • 5-y-dydd 0