Coes las Cig Eidion wedi ei choginio’n araf gyda grawn rhyg bioddynamig gan Matt Powell

Rhannwch y dudalen hon

Friday 8th May 2020

Bydd Angen

2kg coes las Cig Eidion Cymru (darn cyfan)

3 moronen fawr

3 winwnsyn mawr

1 bouquet garni (clwstwr o berlysiau wedi eu clymu gyda’i gilydd) - teim, rhosmari, marjoram

2 botel o gwrw tywyll (mae Pembrokeshire Catchy Pole yn gweithio’n dda!)

1.5l stoc cig eidion

150g menyn

2 lwy fwrdd olew hadau rêp

halen a phupur du wedi’i falu

Ar gyfer sglein y cig:

150ml suddion y goes las

50g menyn

1 llwy fwrdd olew hadau rêp

halen a phupur du wedi’i falu


Ar gyfer y grawn rhyg bioddynamig (dewisol – gallwch ddefnyddio tatws stwnsh yn lle):

260g grawn rhyg bioddynamig organig

2 shibwnsyn wedi eu torri’n fân

30g menyn

1 llwy fwrdd olew hadau rêp

1l stoc cig eidion

6 sbrigyn o deim

halen a phupur


Ar gyfer y planhigion gwrych (dewisol – gallwch ddefnyddio llysiau’r gwanwyn yn lle):

8 sbrigyn efwr cyffredin

12 deilen dant y llew

8 deilen garlleg gwyllt

blodau’r llefrith

blodau garlleg gwyllt

12 deilen suran

emylsiwn i goginio’r efwr (yr un faint o ddŵr a menyn, a halen a phupur)

Dull

1. Mwydo coes las y cig eidion, y moron, y winwns a’r bouquet garni yn y cwrw am 12 i 18 awr, gan ei throi ar ôl 6 i 9 awr.


2. Tynnu’r goes las allan o’r marinâd cwrw a gwahanu’r cig oddi wrth y moron a’r winwns. Tynnu’r bouquet garni allan, a’i roi o’r neilltu. Ychwanegu’r stoc at y marinâd cwrw, a’i ferwi. Sgimio unrhyw amhuredd sy’n dod i’r top.


3. Rhoi lliw ar y goes las yn y menyn a’r olew hadau rêp drwy ei ffrio ar dymheredd isel – mae angen carameleiddio’r cig yn hytrach na’i losgi. Gwneud hyn gyda’r winwns a’r moron hefyd, gan eu carameleiddio’n braf.


4. Rhoi pupur a halen ar y cig eidion a’r llysiau ac yna rhoi’r moron a’r winwns dros y goes las. Arllwys y cwrw cynnes a’r stoc cig eidion. Gorchuddio’r cyfan gyda ffoil a’i roi yn y ffwrn ar 160ºc neu farc nwy 3 am 4 i 6 awr. Dylai’r cig syrthio i ffwrdd o’r braster a’r gewynnau pan fo’n barod.


5. Pan fo’r cig wedi coginio, hidlo’r suddion trwy liain mwslin gyda colandr a phadell oddi tano i ddal y stoc a’r cwrw. Sgimio unrhyw fraster oddi ar y stoc. Rhoi 150ml o suddion y goes las o’r neilltu er mwyn creu’r sglein, a lleihau gweddill y saws coes las o ddau draean. Dyma’r saws ar gyfer y cig eidion.


6. Er mwyn sgleinio’r cig eidion, twymo’r menyn a’r olew hadau rêp yn ysgafn mewn padell sydd wedi ei thwymo ymlaen llaw gan ychwanegu darnau o goes las y cig eidion ac arllwys ei suddion. Parhau i droi’r darnau o goes las er mwyn eu sgleinio’n ysgafn (a seimio’r menyn a’r sudd sy’n weddill er mwyn eu gorchuddio’n gyfartal). Ychwanegu pupur a halen.


7. Er mwyn coginio’r grawn rhyg bioddynamig, chwysu’r shibwns mân yn ysgafn yn y menyn a’r olew hadau rêp a phan fo’r shibwns yn feddal, ychwanegu’r teim a’r grawn rhyg. Tywallt 750ml o’r stoc cig eidion, ei orchuddio â phapur gwrthsaim a rhoi caead ar y sosban. Ei gadw ar dymheredd isel iawn, gan ei droi bob hyn a hyn ac ychwanegu ychydig o stoc os yw’r grawn rhyg yn mynd yn rhy sych. Pan fo’r grawn rhyg wedi coginio, tynnu’r teim allan.


8. Yn olaf, dechrau addurno’r plat trwy dwymo’r emylsiwn coginio (y gymysgedd o ddŵr a menyn) mewn sosban a gollwng y sbrigau efwr i mewn iddi. Eu gadael yn yr emylsiwn am funud, yna eu tynnu allan a’u rhoi ar bapur cegin cyn ychwanegu pupur a halen.


9. Yna, twymo’r grawn rhyg yn ysgafn a’u cadw’n boeth o’r neilltu, a thwymo’r saws coes las wedi ei dewychu a chadw hwn yn boeth hefyd. Rhoi 2 lwy fwrdd o rawn rhyg yng nghanol pob plat, yna rhoi darn o’r goes las â sglein arni ar y grawn. Gosod yr efwr a’r dail gwyrdd eraill o gwmpas y cig eidion a’r grawn rhyg. Yn ofalus, tywallt ychydig o saws dros y cig eidion a’i weini.

Gwybodaeth Rysáit


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.