Ffolen sitrws Cig Eidion Cymru wedi'i droi-ffrio gyda sitrwsMethod

 1. Rhowch y stripiau cig eidion mewn dysgl ac ychwanegu croen a sudd y leim, y saws pysgod, y soi a'r siwgr.
 2. Rhowch gaead drosto a'i farinadu am 30-60 munud yn yr oergell.
 3. Twymwch yr olew mewn woc mawr neu badell ffrïo, ychwanegwch y winwns a'r garlleg a'i goginio'n ysgafn.
 4. Ychwanegwch y cig a sudd y marinâd, a brownio'r cig dros wres uchel. Dylai hyn gymryd tua 2-3 munud.
 5. Ychwanegwch binsiad o siwgr a gadael i'r sudd ferwi i dewychu ychydig.
 6. Ychwanegwch y ffa gwyrdd a'r sibols a'u hysgwyd i'w cymysgu'n dda.
 7. Gorffennwch drwy ychwanegu dail coriander a chnau daear.
 8. Gweinwch ar wely o nwdls reis wedi'u ffrïo'n grensiog neu reis wedi stemio.

Recipe Information

Serves 2
Calories 304 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 225g (8oz) stêc ffolen goch o gig eidion Cymru, wedi'i dorri'n stripiau tenau◦Croen a sudd ½ leim
 • 5ml (1 llwy de) o saws pysgod
 • 5ml (1 llwy de) o saws soi
 • 5ml (1 llwy de) o siwgr
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew llysiau
 • 1 sialot neu winwnsyn bach, wedi'i dorri'n fân
 • 2 glof o garlleg, wedi'u pilio a'u gwasgu
 • 50g (2oz) o ffa gwyrdd, wedi'u blansio mewn dwr◦berwedig
 • 4 sibolsyn, wedi'u sleisio
 • Llond llaw fechan o ddail coriander ffres
 • 25g (1oz) o gnau daear hallt wedi'u torri'n fân

  Gwybodaeth am faeth

  • Calorïau 304 kcal
  • Egni 1268kj
  • Braster 17.2g
  • Braster Dirlawn 3.8 g
  • Halen 0.39g
  • Haearn 3.76mg
  • 5-y-dydd 1