Coes Cig Oen mewn marinad sitrwsMethod

 1. Yn gyntaf, twymwch eich popty neu’r barbeciw â chaead i Farc Nwy 5, 190˚C, 375˚F.
 2. Gofynnwch i’ch cigydd dorri coes cig oen ar ffurf pili-pala i chi, neu rhowch gynnig arni’ch hun gan ddilyn ein cyfarwyddiadau*. Cymrwch ddau sgiwer metel hir a’u rhoi drwy’r cig, o un gornel i’r llall.
 3. Rhowch holl gynhwysion y marinâd mewn powlen fawr a’u cymysgu’n dda.
 4. Yna, rhowch y cig yn y bowlen a’i droi i’w orchuddio’n llwyr – a gadewch yn yr oergell am awr.
 5. Nawr, rydych chi’n barod i goginio’r cig - naill ai ar y barbeciw neu ei roi mewn popty wedi’i gynhesu’n barod ar silff gyda ‘hambwrdd diferion’ o dan y cig i ddal y suddion.
 6. Coginiwch am tua 40-50 munud neu tan fod canol y cig tua 70ºC – tywalltwch weddill y marinâd wrth i’r cig goginio.
 7. Wrth i’r cig oeri, dilynwch gyfarwyddiadau’r pecyn i wneud y cwscws.
 8. Ychwanegwch y darnau o oren, y sudd a’r croen leim, y berwr dŵr a’r ciwcymbr at y cwscws wedi’i goginio, a gweinwch gyda darnau trwchus blasus o gig oen Cymru.

Recipe Information

Serves 6
Calories 681 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 1 goes gyfan o Gig Oen Cymru, heb yr esgyrn, ar ffurf pili-pala (wedi’i thorri drwy’r cyhyr mawr fel bod y darn cig yn fwy gwastad a mwy cyson o ran trwch).

Marinâd:

 • Sudd a chroen 1 oren
 • Sudd a chroen 1 leim
 • 1 grawnffrwyth pinc, sudd yn unig
 • 2 glof o arlleg, wedi’u plicio a’u malu
 • 150ml (¼ peint) o win gwyn
 • 2 ddeilen llawryf
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o siwgr brown
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o olew olewydd

Cwscws:

 • Cwscws mawr
 • Darnau o oren
 • Sudd a chroen 1 leim
 • Berwr dwˆ r
 • Ciwcymbr

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 681 kcal
 • Egni 2847 KJ
 • Braster 15.4g
 • Braster Dirlawn 0.7g
 • Halen 0.01g
 • Haearn 9.7mg
 • 5-y-dydd 1