Cig Oen Cymru wedi'i Rostio'n Araf

Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 13th May 2020

Bydd Angen

Cig Oen Cymru

1 goes Cig Oen Cymru

1 lemon, pil

100 ml olew olewydd

2 lwy fwrdd pupur mâl

2 lwy fwrdd teim

1 llwy fwrdd rhosmari

4 ewin garlleg, wedi'u gwasgu

1 llwy fwrdd halen môr


Bast Mêl

1 lemon, sudd

3 llwy fwrdd mêl meddal

2 ewin garlleg, wedi'u gwasgu

Persli ffres, wedi'i dorri

Dull

1. Gwnewch doriadau dwfn yn y goes cig oen, yr holl ffordd at yr asgwrn.

2. Cyfunwch weddill y cynhwysion a'u rhwbio'n dda dros y cig.

3. Gorchuddiwch y goes â ffoil, a'i rhostio yn y popty ar 130°C am 3½ awr.

4. Cymysgwch y cynhwysion ar gyfer y bast mêl.

5. Tynnwch y goes cig oen allan o'r popty a chodi'r tymheredd i 230°C.

6. Tynnwch y ffoil, a bastiwch y goes â'r bast mêl.

7. Coginiwch am 10 munud arall ar y gwres uchel, gan fastio'r goes unwaith eto ar ôl 5 munud.

8. Gweinwch gyda llysiau tymhorol.

Gwybodaeth Rysáit


Chwiliwch am ryseitiau perthnasol


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.