Cig Oen Cymru â Sglein Balsamaidd gyda Thatws RhosmariMethod

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i 180°C.
 2. Paratowch y marinâd drwy gyfuno'r finegr, y mêl, y mwstard, y garlleg a'r halen a'r pupur. Ychwanegwch y darnau cig oen a rhwbiwch y marinâd i mewn i'r cig a'r braster wedi'i ricio. Gadewch iddo sefyll am o leiaf 30 munud.
 3. Cyfunwch yr olew, y rhosmari wedi'i dorri, yr halen a'r pupur yna ychwanegwch y tatws a chymysgwch yn dda.
 4. Cynheswch badell (y gellir ei rhoi yn y popty), ychwanegwch yr olew a ffriwch y ffolennau cig oen ar ochr y braster am ychydig funudau nes mae'n frown yna trowch i frownio pob ochr. Ychwanegwch y tatws i'r badell, ffrïwch nes maent wedi brownio'n ysgafn. Ychwanegwch y sbrigau rhosmari ac yna trosglwyddwch i'r popty i orffen coginio am oddeutu 20-25 munud nes mae'r tatws wedi coginio.
 5. Gadewch i'r cig sefyll am 5 munud cyn ei gerfio. Wrth iddo sefyll, paratowch y grefi ac ychwanegwch y jeli cyrens cochion iddo.
 6. Gweinwch gyda llysiau gwyrdd (e.e. brocoli).

Recipe Information

Serves
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 4x darn unigol o ffolennau Cig Oen Cymru bach - braster wedi'i ricio
 • 1 llwy fwrdd o olew ar gyfer ffrio
 • 450g o datws bach - wedi'u haneru
 • 1 llwy fwrdd o olew ar gyfer gorchuddio'r tatws
 • 1 llwy fwrdd o rosmari ffres wedi'i dorri
 • Halen môr a phupur du
 • Sbrigau o rosmari
 • 1 llwy fwrdd o jeli cyrens cochion i weini, neu ychwanegwch at y grefi

Marinâd:

 • 125ml o finegr balsamaidd
 • 2 lwy fwrdd o fêl clir
 • 1½ llwy fwrdd o fwstard grawn cyflawn
 • 2 ewin garlleg, wedi'u gwasgu
 • Halen a phupur

Gwybodaeth am faeth