Cig Oen Cymru gyda Sinsir a Shibwns wedi'i dro-ffrioMethod

  1. Sleisiwch y cig oen yn denau iawn a’i gaenu yn y blawd corn, ychwanegwch bupur du ac 1 llwy fwrdd o saws soi. Gorchuddiwch a’i adael i sefyll wrth ichi baratoi’r llysiau.
  2. Cynheswch yr olew mewn padell ffrïo, ychwanegwch y cig oen a’i goginio dros wres uchel am tua 5 munud nes ei fod wedi brownio’n braf, tynnwch y cig allan o’r badell a’i roi i’r neilltu.
  3. Yn yr un badell ychwanegwch y sinsir a’r garlleg a’u troi am funud (ychwanegwch ddiferyn o olew os oes angen) ac yna ychwanegwch weddill y llysiau, a’u troi dros wres uchel am 4 munud.
  4. Rhowch y cig oen yn ôl yn y badell a’i droi’n dda. Ychwanegwch y sudd oren a gweddill y saws soi, ychwanegwch ychydig o ddŵr at y saws os oes angen. Mudferwch am 1 - 2 munud.
  5. Gweinwch ar wely o nwdls neu reis poeth.

Recipe Information

Serves 4
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

2 coes neu stêc ffolen o Gig Oen Cymru

1 llwy de o flawd corn

Pinsied o bupur du

3 llwy fwrdd o saws soi â llai o halen

1 llwy fwrdd o olew

Darn 5cm o sinsir gwraidd ffres, wedi’i blicio a’i sleisio’n denau

3 clof garlleg, wedi’u plicio a’u sleisio’n denau

6 shibwnsyn, wedi’u sleisio’n fân

1 moronen fawr, wedi’i phlicio a’i thorri’n stribedi hir neu’n gylchoedd tenau

1 pecyn o pys siwgrsnap

75g flodigynnau o broccoli

2 llwy fwrdd o sudd oren

Dŵr, os oes angen

300g o nwdls neu reis wedi’i goginio, i’w weini


Gwybodaeth am faeth