Cig Oen Cymru Crensiog gyda ChrempogauMethod

Pryd perffaith i'w rannu a thro ar grempogau hwyaden crensiog traddodiadol!

  1. I goginio'r Cig Oen Cymru crensiog – cynheswch yr olew mewn padell ffrio ac ychwanegu'r powdr pum sbeis a'i gymysgu'n dda. Yna, ychwanegwch y darnau o gig oen a throi'r cymysgedd yn ofalus am tua 10 munud er mwyn sicrhau bod y cig oen yn grensiog ac yn chwilboeth.
  2. Cynheswch y crempogau yn unol â chyfarwyddiadau'r pecyn.
  3. Taenwch ychydig o saws hoisin dros bob crempog a rhoi'r llysiau a'r cig oen poeth ar eu pennau. Rholiwch y cyfan i greu rholiau crempog.

Recipe Information

Serves 4
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

Cig Oen Cymru dros ben wedi'i dynnu, neu ddarnau o gig oen rhost dros ben

Mymryn o olew

½ llwy de o bowdr pum sbeis Tsieineaidd

Pecyn o grempogau Tsieineaidd

½ jar o saws hoisin

½ ciwcymbr wedi'i dorri'n goesau matsys tenau

Swp o sibols – wedi'u torri'n dafellau tenau


Gwybodaeth am faeth