Cig Eidion Cymru wedi brwysio gyda llugaeron a chnau castan

Rhannwch y dudalen hon

Friday 6th December 2019

Bydd Angen

1kg stecen Cig Eidion Cymru wedi brwysio a’i sleisio’n denau

3 llwy fwrdd o olew

2 winwnsyn, wedi eu sleisio’n denau

4 ewin garlleg, wedi eu malu

300g moron, wedi eu torri’n fân

Pupur a halen

300ml gwin coch

300ml stoc cig eidion neu ddŵr

1 ddeilen bae

1 llwy fwrdd o ddail teim ffres

300g llugaeron ffres neu wedi rhewi

180g cnau castan wedi eu coginio

Dull

  1. Twymwch y ffwrn i 150°C/Marc Nwy 2.
  2. Twymwch 1 llwy fwrdd o olew mewn dysgl caserol a choginiwch y winwns am ryw 5 munud, ychwanegwch y garlleg a’r moron, eu cymysgu, a choginio am 5 munud arall.
  3. Ychwanegwch yr olew sy’n weddill i badell ffrio, rhowch bupur a halen ar y Cig Eidion Cymru a’i frownio ar y ddwy ochr cyn ei ychwanegu i’r caserol.
  4. Crafwch waelod y badell ffrio gyda’r gwin coch, gan gasglu’r holl doddion o’i gwaelod. Tywalltwch dros y Cig Eidion Cymru gyda’r stoc, y ddeilen bae a’r dail teim. Gorchuddiwch a choginiwch yn y ffwrn am 2 awr. Cymysgwch y llugaeron a’r cnau castan i mewn a’i ddychwelyd i’r ffwrn am awr arall nes bod y Cig Eidion Cymru yn frau.
  5. Tynnwch allan o’r ffwrn a’i weini gyda thatws stwnsh, seleriac a llysiau gwyrdd wedi eu stemio.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 6
Amser Coginio

Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.
Gweithgareddau hwyliog i gadw'r plant yn brysur a dysgu am fywyd ar fferm Gymreig!
Ers canrifoedd, mae ffermwyr da byw Cymru wedi chwarae rhan allweddol wrth greu a chynnal y tirweddau gwledig anhygoel o brydferth sydd mor agos at ein calonnau.
Er gwaethaf straeon gan y cyfryngau i’r gwrthwyneb, mae’n wir mai Cymru yw un o lefydd mwyaf cynaliadwy’r byd i gynhyrchu cig coch o safon uchel sy’n cael ei fagu’n foesol.