Cig Eidion Cymru wedi brwysio gyda llugaeron a chnau castan

Rhannwch y dudalen hon

Friday 6th December 2019

Bydd Angen

1kg stecen Cig Eidion Cymru wedi brwysio a’i sleisio’n denau

3 llwy fwrdd o olew

2 winwnsyn, wedi eu sleisio’n denau

4 ewin garlleg, wedi eu malu

300g moron, wedi eu torri’n fân

Pupur a halen

300ml gwin coch

300ml stoc cig eidion neu ddŵr

1 ddeilen bae

1 llwy fwrdd o ddail teim ffres

300g llugaeron ffres neu wedi rhewi

180g cnau castan wedi eu coginio

Dull

  1. Twymwch y ffwrn i 150°C/Marc Nwy 2.
  2. Twymwch 1 llwy fwrdd o olew mewn dysgl caserol a choginiwch y winwns am ryw 5 munud, ychwanegwch y garlleg a’r moron, eu cymysgu, a choginio am 5 munud arall.
  3. Ychwanegwch yr olew sy’n weddill i badell ffrio, rhowch bupur a halen ar y Cig Eidion Cymru a’i frownio ar y ddwy ochr cyn ei ychwanegu i’r caserol.
  4. Crafwch waelod y badell ffrio gyda’r gwin coch, gan gasglu’r holl doddion o’i gwaelod. Tywalltwch dros y Cig Eidion Cymru gyda’r stoc, y ddeilen bae a’r dail teim. Gorchuddiwch a choginiwch yn y ffwrn am 2 awr. Cymysgwch y llugaeron a’r cnau castan i mewn a’i ddychwelyd i’r ffwrn am awr arall nes bod y Cig Eidion Cymru yn frau.
  5. Tynnwch allan o’r ffwrn a’i weini gyda thatws stwnsh, seleriac a llysiau gwyrdd wedi eu stemio.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 6
Amser Coginio

Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Rydyn ni wedi ymuno â thim rygbi’r Scarlets fel rhan o'n hymgyrch #TanYnEichBol
Gan fod y Ffair Aeaf yn dathlu ei phen-blwydd yn 30 oed eleni, penderfynon ni fynd amdani gyda’n gweithgareddau ac roedd amserlen lawn dop o arddangosiadau coginio (sydd wastad yn boblogaidd), dosbarthiadau meistr bwtsiera a chystadleuthau coginio.
Holi cerddor enwog ynglyn â'i brwdfrydedd tuag at fwyd lleol a tymhorol mewn haul bendigedig yng Ngogledd Cymru!
A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...