Cig Eidion Cymru Rhost gyda Chrwst Grawn Pupur a Pherlysiau

Rhannwch y dudalen hon

Thursday 14th May 2020

Bydd Angen

1kg Ochr Orau Cig Eidion Cymru (neu ddarn Syrlwyn wedi ei rolio)

12g grawn pupur du neu rai cymysg

20g mwstard Dijon

20ml olew hadau rêp

3g teim ffres

3 winwnsyn coch bychan

1 ciwb stoc cig eidion

300ml dŵr berw

Halen môr

Dull

Rhagdwymo’r popty i 220c/425f/marc nwy 7. Mae'r amser coginio wedi'i seilio ar 1kg o gig.

Malu’r grawn pupur mewn mortar a phestl.

Torri’r teim yn fân

Cymysgu’r grawn pupur, mwstard, olew hadau rêp a’r teim mewn powlen, ac ychwanegu halen môr

Rhoi’r cig eidion mewn tun a thaenu’r gymysgedd grawn pupur drosto

Plicio a chwarteru’r winwns a’u gosod o gwmpas y cig eidion

Rhostio’r cig eidion yn y popty am 20 munud

Yn y cyfamser, toddi’r ciwb stoc yn y dŵr berw

Tynnu’r cig rhost allan o’r popty, tynnu’r winwns allan a’u rhoi o’r neilltu

Troi’r tymheredd i lawr i 170c/325f/marc nwy 3

Arllwys y stoc o gwmpas y cig rhost

Gosod ffoil yn llac dros y cig eidion

Ei rostio yn y popty am 45 munud am gig rhost canolig/wedi ei goginio’n dda

Ei goginio’n hirach am gig eidion wedi ei wneud yn well

Gorchuddio’r cig eidion a’i adael i orffwys am 20 munud

Aildwymo’r winwns yn y ffwrm an 5 munud a’u gweini

Defnyddio’r suddion coginio i wneud grefi os hoffech chi

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 4
Amser Coginio

Chwiliwch am ryseitiau perthnasol


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.