Wellington Cig Oen CymruMethod

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i Farc Nwy 6, 200°C, 400°F.
 2. Ychwanegwch halen a phupur at y Cig Oen. Cynheswch hanner y menyn mewn sosban a seriwch y Cig Oen ar bob ochr am 5 munud nes ei fod yn frown drosto. Tynnwch y cig o'r sosban a'i rhoi naill ochr. Cynheswch weddill y menyn a ffriwch y madarch, y cnau castan, y garlleg, y teim a'r llugaeron am tua 3-4 munud. Ychwanegwch y port a gadewch i'r cymysgedd fyrlymu am ryw funud. Rhowch y cymysgedd mewn powlen fach a gadewch iddo oeri ychydig − cadwch y sosban ‘frwnt’ ar gyfer y saws. Torrwch y bloc o grwst yn ei hanner a'i rolio'n siâp hirsgwar mawr tua 5mm o drwch (sy'n ddigon mawr i'w lapio o gwmpas y Cig Oen). Taenwch hanner cymysgedd y madarch yng nghanol yr hirsgwar a rhowch y Cig Oen ar ei ben.
 3. Brwsiwch yr wy wedi'i guro dros ymylon y crwst, plygwch y ddau ben i'r crwst dros y cig a gwnewch yr un peth â'r ochrau er mwyn lapio'r crwst o gwmpas y cig. Rhowch y crwst ar hambwrdd pobi, gydag ochr y sêm i lawr. Gwnewch yr un peth gyda'r ail ddarn o Gig Oen.
 4. Brwsiwch weddill yr wy wedi'i guro dros y crwst i gyd ac addurnwch â thrimins crwst os dymunwch. Pobwch mewn ffwrn sydd wedi'i chynhesu ymlaen llaw am 20-25 munud nes bod y crwst yn frown euraidd.
 5. Gwnewch y saws port: Cynheswch y sosban a ddefnyddiwyd i goginio cymysgedd y madarch, ychwanegwch y port a throellwch y sosban er mwyn cynnwys y sudd i gyd yn y gymysgedd. Ychwanegwch y jeli cyrains cochion a mudferwch y gymysgedd am tua 10 munud er mwyn ei leihau ychydig. Tynnwch y ddau wellington o'r ffwrn a gadewch iddynt orffwys am 5-10 munud cyn eu torri'n sleisiau trwchus.
 6. Gweinwch gyda'r saws port a llysiau tymhorol wedi'u stemio neu fresych coch wedi'u brwysio gydag afalau a gwin coch.

  Recipe Information

  Serves 4
  Calories 415 kcals
  Cooking Time

  Bydd Angen

  • 2 Ddarn hir o ffiled gwddf neu lygad llwyn Cig Oen Cymru sy'n pwyso tua 225g (8 owns) yr un
  • Halen a phupur
  • 25g (1 owns) O Fenyn
  • 100g (4 owns) O fotymau madarch, wedi'u sleisio
  • 50g (2 owns) O gnau castan mewn tun, wedi'u torri
  • 3 Ewyn garlleg, wedi'u malu
  • 3 Sbrigyn o deim ffres, heb y dail
  • 25g (1 owns) O lugaeron sych
  • 45ml (3 llwy fwrdd) O bort

  Saws port:

  • 100ml (4 owns hylif) O bort
  • 30ml (2 lwy fwrdd) O saws cyrains cochion neu saws llugaeron
  • 500g Pecyn parod o grwst pwff
  • Blawd plaen ar gyfer rholio
  • 1 Wy, wedi'i guro

  Gwybodaeth am faeth

  • Calorïau 415 kcal
  • Egni 1735KJ
  • Braster 23g
  • Braster Dirlawn 10.8g
  • Halen 0.9g
  • Haearn 1.8g
  • 5-y-dydd 0