Nachos Cig Oen Cymru

Rhannwch y dudalen hon

Monday 8th June 2015

Bydd Angen

 • 450g (1 pwys) O friwgig Cig Oen Cymru heb lawer o fraster
 • 1 Winwnsyn, wedi'i dorri'n fras
 • 1 Ewin garlleg, wedi'i dorri
 • 400g (neu faint tebyg) O domatos tun wedi'u torri
 • 1 Tsili coch, heb hadau ac wedi'i dorri'n fân
 • 5ml (1 llwy de) O bowdwr tsili
 • 5ml (1 llwy de) O bupur Jamaica (allspice)
 • 400g (neu faint tebyg) O ffa coch tun, wedi'u draenio
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O sôs coch
 • Halen a phupur
 • Tua 175g Bag o greision Tortilla
 • 50g (2 owns) O gaws stilton, mewn briwsion

Salsa Clementin:

 • 2 Glementin, wedi'u plicio, eu sleisio a'u torri'n fras
 • 1 Leim, wedi’i gratio a’r sudd
 • Llond llaw fach o Goriander ffres, wedi'i dorri'n fras
 • 1 Afocado, wedi'i blicio a'i falu

Dull

 1. Mewn sosban fach, ffriwch y briwgig Cig Oen Cymru heb ychwanegu olew gyda'r winwnsyn a'r garlleg nes ei fod yn frown (rhowch y briwgig mewn sosban oer gan droi'r gwres i fyny − bydd y cig yn coginio yn ei sudd ei hun) Ychwanegwch y tomatos tun, tsili, pupur Jamaica, ffa, sôs coch a'r halen a'r pupur. Mudferwch ar wres isel am tua 15-20 munud.
 2. Gwnewch y salsa Clementin: Rhowch yr holl gynhwysion mewn powlen a'u cymysgu'n dda. Gorchuddiwch y bowlen a'i adael am ychydig er mwyn rhoi cyfle i'r blasau fwydo. Rhowch y creision tortilla a chymysgedd y briwgig mewn haenau ar ben ei gilydd ar blât. Taenwch y caws stilton ar ben y cyfan cyn rhoi'r plât o dan gril sydd wedi'i gynhesu'n boeth ymlaen llaw am tua 2-3 munud nes bod y caws wedi toddi.
 3. Gweinwch y nachos gyda thalp mawr o'r salsa Clementin.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 4
Calorïau 625 kcals
Amser Coginio

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 625 kcal
 • Egni 2618KJ
 • Braster 31g
 • Braster Dirlawn 10.1g
 • Halen 3.2g
 • Haearn 4.8g
 • 5-y-dydd 3.5

Chwiliwch am ryseitiau perthnasol


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.