Pelenni Cig Nadolig Cig Eidion CymruMethod

 1. Twymwch y popty ymlaen llaw i Nwy 5, 190ºC, 375ºF
 2. Cymysgwch yr holl gynhwysion a chreu tua 16 pelen gig ohono.
 3. Yna, twymwch yr olew mewn sosban fawr a ffrio’r winwnsyn a’r garlleg am tua 4 munud. Ar ôl i’r winwnsyn a’r garlleg ddechrau meddalu, ychwanegwch weddill cynhwysion y saws.
 4. Rhowch y pelenni cig yn y sosban gyda’r saws a dod â’r cyfan i’r berw.
 5. Pan fydd y pelenni cig wedi setio a newid lliw, symudwch nhw’n ofalus i ddysgl bopty fas.
 6. Taenwch gaws stilton dros hanner y pelenni cig a chaws Mozzarella dros yr hanner arall – hanner i’r oedolion a hanner i’r plant (yn dibynnu beth mae pawb yn ei hoffi).
 7. Pobwch am tua 25-30 munud neu nes bod y caws wedi toddi ac yn euraidd, a’r pelenni cig wedi coginio’n drylwyr.
 8. Taenwch gyda basil a gweini’r pelenni cig gyda bara pitta wedi’i dostio a coleslaw.

  Recipe Information

  Serves 4
  Calories 286 kcals
  Cooking Time

  Bydd Angen

  • 450g (1 pwys) o friwgig Cig Eidion Cymru heb lawer o fraster
  • 2 ewin garlleg, wedi’u malu
  • 5ml (1 llwy de) o sinamon
  • Halen a phupur

  Ar gyfer y saws:

  • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew olewydd
  • 1 winwnsyn coch, wedi’i dorri’n fân
  • 1 ewin garlleg, wedi’i falu
  • Tun 400g o domatos wedi’u malu
  • 15ml (1 llwy fwrdd) o saws tomato
  • 150ml (¼ peint) o win wedi’i gynhesu
  • Pinsiaid o siwgr
  • 50g (2 owns) o gaws stilton a chaws Mozzarella, wedi’u torri’n giwbiau bach
  • Pupur du
  • 15ml (1 llwy fwrdd) o fasil ffres, wedi’i falu’n fras

  Gwybodaeth am faeth

  • Calorïau 286 kcal
  • Egni 1199KJ
  • Braster 12g
  • Braster Dirlawn 4.8g
  • Halen 1.2g
  • Haearn 4.4g
  • 5-y-dydd 1.5