Pei Cig Eidion Cymru a chlementinau i’r teuluMethod

 1. Twymwch y popty ymlaen llaw i Nwy 3, 160ºC, 325ºF.
 2. Twymwch olew mewn dysgl caserol popty fawr. Ychwanegwch y winwns, y garlleg a’r halen a phupur a’u coginio’n ysgafn am 1-2 munud. Ar ôl iddyn nhw feddalu, ychwanegwch y cig a’i frownio ar bob ochr.
 3. Yna, ychwanegwch y sêr anis, y gwin cynnes, y stoc a chroen a sudd y clementinau. Cymysgwch y cyfan yn dda, dewch ag ef i’r berw yna ei roi yn y popty – coginiwch am tua 1½-2 awr neu nes bod y cig yn dyner.
 4. Ar ôl coginio, tynnwch y ddysgl o’r popty, tynnu’r ddwy seren anis a’i adael i oeri ychydig. Os oes gormod o sudd ar ôl, gwaredwch rywfaint ohono a’i gadw ar gyfer ei weini mewn jwg fechan gyda’r pei.
 5. Codwch wres y popty i Nwy 6, 200ºC, 400ºF ac ychwanegwch glementin cyfan i’r pei – bydd yn edrych yn drawiadol pan fyddwch chi’n torri’r sleisen gyntaf. Yna, rhowliwch y crwst pwff ar fwrdd â blawd a’i dorri tua’r un maint â’r ddysgl goginio. Rhowch y crwst ar ben y cig yn ofalus a defnyddiwch y crwst sydd dros ben i addurno caead y pei.
 6. Ar ôl creu’r pei, sgleiniwch gydag wy a llaeth a thaenu hadau arno a’i goginio am 25 munud arall, neu nes bydd y crwst wedi codi ac yn euraidd.
 7. Gweiniwch gyda llysiau tymhorol a stwnsh hufennog.

  Recipe Information

  Serves 6
  Calories 809 kcals
  Cooking Time

  Bydd Angen

  • 1kg (2 bwys) o stêc brwysio Cig Eidion Cymru heb lawer o fraster, wedi’i dorri’n giwbiau mawr
  • 30ml (2 lwy fwrdd) o olew olewydd
  • 2 winwnsyn, wedi’u torri yn chwarteri
  • 2 ewin garlleg, wedi’u malu
  • Halen a phupur
  • 2 seren anis
  • 300ml (½ peint) o win wedi’i gynhesu
  • 300ml (½ peint) o stoc cig eidion
  • 2 clementin, heb y croen a’r sudd
  • 1 pecyn 500g o grwst pwff
  • Sglein wy a llaeth
  • 5ml (1 llwy de) o hadau sesame/ hadau winwnsyn du (dewisol)
  • 30ml (2 lwy fwrdd) o ronynnau grefi (dewisol)

   Gwybodaeth am faeth

   • Calorïau 809 kcal
   • Egni 3348
   • Braster 42g
   • Braster Dirlawn 17.3g
   • Halen 1.9g
   • Haearn 6.1g
   • 5-y-dydd 0.5